تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
لایحه دفاعیه جعل اسناد دولتی
اطلاع از نکات مهم جرم جعل و استفاده از سند مجعول لایحه دفاعیه - جعل اسناد دولتی «بسمه تعالی» ریاست محترم شعبه 1060 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کار...
چهارشنبه، 19 آذر 1399 - 15:30
پاسخ به تجدید نظر خواهی از اعسار
تماس و مشاوره با وکیل برای تجدید نظر خواهی و اعتراض به رای لایحه دفاعیه - پاسخ به تجدیدنظر خواهی از اعسار و تقسیط بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه تجدید نظر با سلام...
ﺳﻪشنبه، 11 آذر 1399 - 15:30
مقایسه بین دعوای ترک انفاق و مطالبه نفقه
در قوانین ایران در برخی موارد بعضی از افراد ملزم به انفاق شده اند. این الزام در دو مورد دیده می شود.الزام به انفاق به برخی اقارب (اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی) که ض...
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 09:20
خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد
در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت عنوان خسارات در فصل دوم درج گردید است، شرایطی برای مسئولیت تاخیر مدیون در ادای دین مقرر گردیده است که به طور خلاصه عبارت است از: 1- مطالبه...
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 08:11
شرایط صحت قراردادها و معاملات
برای صحت و نفوذ و ایجاد قرارداد شرایطی وجود دارد که قانونگذار در ماده 183به بعد قانون مدنی اشاره کرده که ماده 190 از شرایط چهارگانه مذکور درآن ماده تحت عنوان شرایط صحت نام می برد و...
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 08:09
عقد صوری و معامله به قصد فرار از دین
در مواقعی که افراد به دلایلی که معمولاً موجه نیست و ناشی از سوء برداشت از قانون ونیز سوء نیت است اقدام به تنظیم معامله صوری می نمایند .معامله صوری همانطور که از اسمش بر می آید چون ...
پنجشنبه، 29 آبان 1399 - 08:09
ثبت طلاق توافقی
پس از انجام تشریفات قانونی طلاق توافقی و پایان یافتن مراحل آن و دریافت حکم قطعی از دادگاه مبنی بر طلاق توافقی و عدم امکان سازش و نیز پس از دریافت گواهی قطعیت زن و شوهر یا وکلای آنه...
جمعه، 02 آبان 1399 - 12:47
مفهوم آئین نامه اجرایی
آئین نامه اجرایی  به مجموعه مقرراتی گفته میشود که نحوه اجرای یک قانون خاص را مشخص می نماید
جمعه، 18 مهر 1399 - 12:21
تعریف و کارکرد آئین دادرسی مدنی
مجموعه قواعد و مقرراتی که به نحوه رسیدگی به خواسته حقوقی و تشریفات رسیدگی حقوقی (دعاوی کیفری و دعاوی غیراز کیفری و دعاوی که موضوع آن رسیدگی به جرم نیست) مربوط می شود.
جمعه، 18 مهر 1399 - 12:12
مفهوم و کاربرد آیین دادرسی کیفری
به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که به کشف جرم و تعقیب مجرم است و شامل تشریفات رسیدگی به جرم و تعقیب و تحقیق جرایم و نحوه بررسی و پذیرش دلایل می باشد.
جمعه، 18 مهر 1399 - 11:43
صفحه 2 از 9ابتدا   1  [2]  3  4  5  انتها