تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
جعل سند - انواع جعل - مجازات جعل
جرم جعل از جمله جرایم مطلق است، یعنی قانونگذار صرف نظر از حصول نتیجه و ورود زیان به قربانی، به جهت حفظ اعتبار اسناد، آن را جرم دانسته است و نتیجه آن را استفاده از سند مجعول و جرمی ...
دوشنبه، 09 فروردین 1400 - 08:18
نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی - کاهش سن
اطلاع از نکات مهم اصلاح مندرجات شناسنامه متن لایحه تجدیدنظر خواهی کاهش سن ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران باسلام احتراماً عطف به پرونده ک...
ﺳﻪشنبه، 26 اسفند 1399 - 15:30
نمونه صورتجلسه – مصالحه و سازش بین مالک و مستاجر
اطلاع از نکات مهم درخواست تخلیه فوری ملک - دستور تحخلیه متن صورتجلسه مصالحه و سازش مالک و مستاجر در تاریخ 31/6/99 و متعاقب صدور دستور تخلیه راجع به آپارتمان واقع در سع...
شنبه، 23 اسفند 1399 - 15:30
متن لایحه به دادگاه تجدیدنظر - مطالبه وجه چک
اطلاع از راه های مطالبه وجه چک و توقیف اموال متن لایحه به دادگاه تجدیدنظر مطالبه وجه چک «بسمه تعالی» ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر تهران با ...
چهارشنبه، 20 اسفند 1399 - 15:30
نمونه شکواییه استفاده از سند مجعول - سند جعلی
اطلاع از مفهوم و نکات مهم جرم جعل و استفاده از سند مجعول متن شکوائیه سوء استفاده از سند مجعول شاکی : امیر ..... فرزند: ..... به نشانی: .......... مشتکی عنه: علی ...
ﺳﻪشنبه، 19 اسفند 1399 - 15:30
نمونه استشهادیه تقسیط محکوم به
اطلاع از نکات مهم اعسار و تقسیط محکوم به متن استشهادیه تقسیط محکوم به بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب محمد .... فرزند .... به شماره شناسنامه .... صادر...
یکشنبه، 17 اسفند 1399 - 15:30
نمونه متن صلحنامه - قرارداد صلح ویلا
مطالعه نکات مهم و متن یک نمونه قرارداد صلح - صلحنامه متن قرارداد صلح ماده 1 طرفین قرارداد : مصالح : آقای محسن ......... فرزند .... به شماره شناسنامه ....... کدمل...
چهارشنبه، 13 اسفند 1399 - 15:30
وکیل برای مشاوره و تنظیم قرارداد اجاره
مستاجر برای اینکه بتواند به صورت قانونی مالک منافع عین مستاجره شود، باید قراردادی به نام قرارداد اجاره یا قرارداد صلح منافع یا سایر قراردادهای تملیک منفعت با موجر منعقد نماید. زمان...
چهارشنبه، 29 بهمن 1399 - 13:11
شورای عالی ثبت -  مرجع صالح در اختلافات ثبتی
رسیدگی و تجدیدنظر در آراء هیئت های نظارت که در موارد اختلاف بین اشخاص و سازمان ثبت از جهت پذیرش تقاضای ثبت و یا در تصرف اشخاص و تزاحم و تعارض صادر شده است.تجدیدنظر در آراء هیئت های...
پنجشنبه، 02 بهمن 1399 - 07:35
چه کسانی ارث میبرند ؟
بعد از فوت متوفی ورثه وی به ترتیب طبقات و درجات ارث، ارث می برند و در صورت وجود طبقات و درجات مقدم سایرین ارث نمی برند، مثلا در صورت وجود فرزند برای متوفی نوه ها و برادرای وی ارث ن...
ﺳﻪشنبه، 30 دی 1399 - 15:30
صفحه 3 از 11ابتدا   1  2  [3]  4  5  انتها