تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
نمونه اظهار نامه اعلام فسخ قرارداد
شنبه، 01 خرداد 1400 - 15:30
نمونه حکم و رای دادگاه - حادثه در محیط کار
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا رای دادگاه - حادثه در محیط کار پرونده کلاسه : ...... شماره دادنانمه : ....... مرجع رسیدگی : شعبه 102 دادگاه عمومی...
چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده اعسار - تقسیط (قسطی کردن) - تعدیل مهریه
اطلاع از نکات مهم اعسار و تقسیط مهریه رای دادگاه - اعسار و تقسیط مهریه شماره دادنامه : ........ شماره پرونده : ......... مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی(...
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده توهین - فحاشی - تهدید
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا شکواییه توهین - تهدید و فحاشی شاکی : خانم مریم ..... نام پدر : منصور به نشانی : تهران.خیابان گیشا ...... . مشتکی عنه...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده (دادخواست و رای) مطالبه وجه
اطلاع از نکات مهم مطالبه وجه و طلب دادخواست مطالبه وجه خواهان : سهراب ...... نام پدر : محمد به نشانی : تهران.خیابان سهروردی ........ . خوانده : الهه ...... نام پد...
شنبه، 25 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)
در توصیف فلسفه دعوای خلع ید مشاعی و دلیل طرح آن مقدمتاً می توان چنین اشاره و آغاز نمود که وقتی چند نفر شریک ملکی هستند و یکی از آنها ملک را بدون وجود قرارداد و توافق با سایرین در ت...
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده اعتراض شخص ثالث در دعوای مطالبه مهریه
اطلاع از نکات مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر دادخواست اعتراض شخص ثالث - مطالبه مهریه خواهان : خانم اعظم .... نام پدر : اکبر به نشانی : تهران.خیابان 17 شهریور .........
ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده الزام به تنظیم سند، صورتمجلس تفکیکی + پایان کار
اطلاع از نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادخواست الزام به تنظیم سند - صورتمجلس تفکیکی - پایان کار خواهان : 1- علی اکبر ..... نام پدر : جعفر به نشانی :...
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع
به مجرد انعقاد عقد اجاره مستاجر، مالک منافع مورد اجاره می شود به همین دلیل و مانند هر مالک دیگر حق خواهد داشت مال خود را در چارچوب قانون به دیگری انتقال دهد.این قاعده کلی حاکم بر ق...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 15:30
دادخواست و رای مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر
اطلاع از راه های توقیف امول در دعوای مطالبه وجه دادخواست مطالبه وجه چک خواهان : آقای فرید .... نام پدر : جواد به نشانی : تهران.خیابان سعدی ....... . خوانده : آقای ...
چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 15:30
صفحه 3 از 13ابتدا   1  2  [3]  4  5  انتها