اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

دعاوی کیفری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی با بهره گیری از وکلای با تجربه و خبره ، خدمات حقوقی ویژۀ خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاورۀ حقوقی در خصوص کلیه دعاوی کیفری (جزایی) و دفاع از جرایم ارتکابی، به شرح ذیل ارائه می نماید:

  • کلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب، صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی.
  • جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص.
  • جرایم علیه امنیت از قبیل جعل، محاربه، جاسوسی و ...
  • جرایم علیه خانواده از قبیل ­ ترک انفاق، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبط و سایر دعاوی جزایی.
  • و به طور کلی تمامی دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم جزایی.
 
  • کلیه دعاوی توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد انجام می شود.
  • در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق الوکاله، مبلغ مورد توافق قابل تقسیط است.

 

about-lawyer