اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

معرفی دعاوی کیفری

معرفی دعاوی کیفری و معنی واژه های جرم ، مجازات و مجرم

تعریف دعاوی کیفری

 

منظور از دعاوی کیفری و جزایی شکایت شخص شاکی یا زیاندیده یا قربانی جرم است علیه کسی که با ارتکاب فعل مجرمانه مرتکب ورود خسارت مادی یا معنوی یا آسیب به جسم قربانی شده است.

 

تعریف جرم 

منظور از جرم عملی است که قانونگذار آن را جرم و عمل ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است.توجه شود که هر عمل ممنوع و مذمومی ضرورتاً جرم نیست و حتماً باید در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد(عنصر قانونی) .

 

تعریف مجازات

منظور از مجازات محدودیت ، ممنوعیت ، تنبیه و به نوعی انتقام کنترل شده و قانونی است به قصد تنبیه مجرم و تنبه جامعه و تألم خاطر قربانی .مجازات می تواند به صورت سلب حیات (اعدام یا قصاص نفس) یا سلب آزادی (زندان) یا تبعید یا شلاق یا جزای نقدی و یا در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات های تکمیلی ، باشد.

 

تعریف مجرم

منظور از مجرم نیز شخصی است که با قصد ارتکاب جرم (سوء نیت خاص) و علم به مجرمانه بودن آن عمل (سوء نیت عام) مرتکب عمل مجرمانه شده و البته عوامل توجیه کننده جرم (عوامل موجهه) به نفع وی موجود نباشد.

نکته : اصولاً در خصوص فرق بین عوامل توجیه کننده جرم مانند دفاع مشروع و عوامل رافع مسئولیت مانند مستی و جنون ، گفته شده است که در اولی جرم واقع شده ولی توجیه می شود ولی در دومی اصلاً جرمی واقع نشده است.چرا که مثلا فرد مست و مجنون فاقد قصد هستند و قصد (سوء نیت عام و خاص) شرط ضروری وقوع عمل مجرمانه است.بعنوان مثال مادری که در خواب روی فرزند خود می غلتد و او را می کشد قاتل نیست چون اصلاً قصدی نداشته هر چند که آن عمل جرم است  و برای آن مجازات هم تعیین شده.

 

خدمات کیفری و جزایی دفتر وکالت دادگران حامی

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی با بهره گیری از وکلای با تجربه و خبره ، خدمات حقوقی ویژۀ خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاورۀ حقوقی در خصوص کلیه دعاوی کیفری (جزایی) و دفاع از جرایم ارتکابی، به شرح ذیل ارائه می نماید:

  • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه کلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب، صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی.
  • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینهجرایم علیه اشخاص از قبیل قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص.
  • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه جرایم علیه امنیت از قبیل جعل، محاربه، جاسوسی و ...
  • قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در زمینه جرایم علیه خانواده از قبیل ­ ترک انفاق، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبط و سایر دعاوی جزایی.
  • و به طور کلی تمامی دعاوی در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم جزایی.
 
  • کلیه دعاوی توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد انجام می شود.
  • در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق الوکاله، مبلغ مورد توافق قابل تقسیط است.

 

  • در صورت تمایل به ارتباط و تماس با ما کلیک کنید.
  • about-lawyer