اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
پرونده ضرب و جرح، درگیری، صدمه بدنی عمدی
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای ضرب و جرح و دعاوی کیفری درگیری، ضرب و جرح و صدمه بدنـی عمدی شکواییه صدمه بدنی عمدی دادگاه : شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی...
جمعه، 14 شهریور 1399 - 16:26
دادخواست و رأی - تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره
آگاهی از راه های درخواست تخلیه فوری (دستور تخلیه) دادخواست تخلیه مورد اجاره دادگاه : شعبه 3 دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 95/1/9 خواهان : رضا ............ ...
دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 23:10
الزام زوجه به تمکین-دادخواست و رای دادگاه
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای الزام زوجه به تمکین پرونده عملی الــزام زوجــه بـه تمـکیـن متن دادخواست الزام به تمکین زوجه دادگاه : شعبه هشتم دادگاه عمومی ...
دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 16:51
دادخواست و رای فسخ قرارداد بیع - مبایعه نامه
ممکن است فروشنده در عقد بیع یا خرید و فروش به جهت یکی از خیارات قانونی یا قراردادی برای خود حق فسخ در نظر بگیرد و تصور نماید.نتیجه فسخ در قراردادهای معوض مانند بیع این می شود که خر...
دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 14:43
پرونده عملی طلاق توافقی (طلاق خلع)
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای طلاق توافقی دادخواست طلاق توافقی (عدم امکان سازش) دادگاه : شعبه 268 دادگاه خانواده وقت رسیدگی : 94/7/30 خواهان : معصومه و...
یکشنبه، 09 شهریور 1399 - 23:10
جعل شناسنامه - نمونه شکواییه و رای دادگاه
جعل در مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است و به طور خاص ماده 532 در خصوص جعل اسناد دولتی میگوید: ((هر کس از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در اح...
ﺳﻪشنبه، 14 مرداد 1399 - 17:07
وکیل برای مطالبه وجه و خسارت دیرکرد
کس که از دیگری پپول یا وجهی را طلب دارد می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی (اگر خواسته او الای 20 میلیون تومان) و یا به شورای حل اختلاف ( اگر مبلغ زیر 20 میلیون تومتن باشد) و تقدیم...
دوشنبه، 06 مرداد 1399 - 11:07
تعدیل مهریه - افزایش و کاهش اقساط مهریه
پس از صدور حکم مهریه، زوج این امکان را دارد که از دادگاه تقاضا نماید با توجه به توانایی مالی او پرداخت مهریه تقسیط شود و یا می تواند با درخواست اعسار مهریه از دادگاه تقاضای مهلت نم...
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 10:59
دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی
در ایران و مطابق عرف اکثریت قریب به اتفاق معاملات راجع به املاک ابتدا به موجب یک سند عادی به نام مبایعه نامه یا بیع نامه عادی انجام می شود.گاهی اوقات به غلط به مبایعه نامه، قولنامه...
شنبه، 23 فروردین 1399 - 14:22
پرونده، رای و دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته
خواهان همزمان با شروع دادرسی این امکان را دارد که تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال نیز بنماید.توقیف اموال در دعاوی حقوقی خاص موضوعاتی است که خواسته آنها وصول یا حصول یک مال است و...
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 13:46
صفحه 1 از 2ابتدا   [1]  2  انتها