اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تبدیل طلاق یکطرفه به توافقی
در یک تقسیم بندی کلی و از جهت متقاضی طلاق می توان آنها را به سه دسته طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی (طلاق به درخواست هر دوی زوجین) تقسیم نمود.بسیار اتفاق م...
یکشنبه، 09 خرداد 1400 - 15:30
پرونده دستور تخلیه فوری - شورای حل اختلاف
بسیار متداول است که در قراردادهای اجاره مستاجر بعد از انقضای مدت به بهانه های مختلف مورد اجاره را تخلیه ننموده و تحویل موجر ندهد.اگر قرار باشد موجر برای مراحل تخلیه، تشریفاتی را که...
شنبه، 08 خرداد 1400 - 15:30
پرونده رابطه نامشروع - ارتکاب فعل حرام - دون زنا
اطلاع از نکات مهم رسیدگی به جرم ارتباط نامشروع شکواییه ارتباط و رابطه نامشروع - دون زنا شاکی : قای هادی ..... به نشانی : تهران.میدان حر .......... . مشتکی عنهم ...
دوشنبه، 03 خرداد 1400 - 15:30
نمونه اظهار نامه اعلام فسخ قرارداد
شنبه، 01 خرداد 1400 - 15:30
نمونه حکم و رای دادگاه - حادثه در محیط کار
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا رای دادگاه - حادثه در محیط کار پرونده کلاسه : ...... شماره دادنانمه : ....... مرجع رسیدگی : شعبه 102 دادگاه عمومی...
چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده اعسار - تقسیط (قسطی کردن) - تعدیل مهریه
اعسار، تقسیط و تعدیل از جمله مفاهیمی هستند که معمولاً بعد از تثبیت و صدور حکم قطعی در خصوص بدهی موضوعیت پیدا می کنند.اعسار به معنی اثبات ناتوانی از پرداخت بدهی است ، تقسیط به معنی ...
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده توهین - فحاشی - تهدید
در سال های اخیر با پایین آمدن درجه بردباری و خویشتنداری شاید تحت تاثیر مشکلات اقتصادی رواج جرایم توهین و فحاشی یا به عبارت دیگر جرایم لفظی و جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد بسیار رو...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده (دادخواست و رای) مطالبه وجه
اطلاع از نکات مهم مطالبه وجه و طلب
شنبه، 25 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)
در توصیف فلسفه دعوای خلع ید مشاعی و دلیل طرح آن مقدمتاً می توان چنین اشاره و آغاز نمود که وقتی چند نفر شریک ملکی هستند و یکی از آنها ملک را بدون وجود قرارداد و توافق با سایرین در ت...
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده اعتراض شخص ثالث در دعوای مطالبه مهریه
اطلاع از نکات مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر دادخواست اعتراض شخص ثالث - مطالبه مهریه خواهان : خانم اعظم .... نام پدر : اکبر به نشانی : تهران.خیابان 17 شهریور .........
ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400 - 15:30
صفحه 5 از 14ابتدا   2  3  4  [5]  6  انتها
جستجوی مطلب موردنظر