تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع
به مجرد انعقاد عقد اجاره مستاجر، مالک منافع مورد اجاره می شود به همین دلیل و مانند هر مالک دیگر حق خواهد داشت مال خود را در چارچوب قانون به دیگری انتقال دهد.این قاعده کلی حاکم بر ق...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 15:30
دادخواست و رای مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر
اقدامی که در خصوص کلیه چک ها صرفنظر از قانون حاکم یا نوع چک اگر با عدم پرداخت مواجه شوند، می توان انجام داد و همیشه ممکن و میسر است عبارت است از تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک ...
چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 15:30
 لایحه درخواست صدور قرار رد دعوا - امر مطروحه
گاهی اوقات خوانده متوجه می شود که این دعوا و خواسته قبلاً از سوی خواهان مطرح و منجر به صدور حکم گردیده است ولی دوباره خواهان با نادیده گرفتن تصمیم دادگاه قبلی اقدام به طرح دعوا نمو...
دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه دادخواست و قرار نظر کارشناس تامین دلیل
منظور از تامین دلیل امکانی است که در اختیار افراد قرار گرفته تا با انجام به موقع آن جهت دعاوی احتمالی آینده و جلوگیری از امحاء آثار وجود حق برای طرف مقابل، از سوی متقاضی انجام شده ...
شنبه، 11 اردیبهشت 1400 - 15:30
لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه
اطلاع از نکلات مهم مطالبه نفقه زوجه - زن متن لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه هاي تجدیدنظر احتراما" اعتراض موکل خود آقاي حسام .......
دوشنبه، 06 اردیبهشت 1400 - 15:30
رای دادگاه - دستور فروش ملک مشاع  و مشترک
اطلاع از مقررات تقسیم و فروش ملک مشاع و مشترک تصمیم اداره ثبت - افراز ملک مشاع مرجع رسیدگی : ثبت منطقه جنوب تهران مورد اقدام : پلاک ثبتی .... بخش ... تهران برابر...
شنبه، 04 اردیبهشت 1400 - 15:30
دستور موقت و حکم رفع ممنوع الخروجی فرزند
گاهی فرزندان مشترک قربانی اختلافات خانوادگی و گرو کشی های بین زن و شوهر می شوند مثلاً پدر یا زوج برای اعمال فشار به زوجه از اجازه خروجی که قبلا برای فرزند مشترک داده انصراف می دهد ...
چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400 - 15:30
رای خلع ید و قلع و قمع بنا - بنیاد - ستاد اجرایی
اطلاع از نکات مهم خلع ید و بیرون کردن متصرف غیر قانونی رای دادگاه - خلع ید - قلع و قمع بنا به تاریخ : ...... پرونده کلاسه : ...... شماره دادنامه : ...... مرجع...
چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400 - 15:30
دادخواست و رای - مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی، زن (زوجه) می تواند پس از اثبات تبرعی نبودن و نیز اثبات وجود دستور زوج تقاضای مطالبه اجرت کارهای انجام شده (اجرت المثل ایام زوجیت) در منزل شوهر را ب...
یکشنبه، 29 فروردین 1400 - 15:30
شکواییه و رای دادگاه کیفری - تصرف عدوانی
اصطلاحاً جرم تصرف عدوانی وقتی نمود پیدا می کند که شخصی بدون داشتن اذن از مالک یا بدون داشتن مجوز قانونی در میانه دوره تصرف شخصی که قانوناً متصرف است ملکی را به طور غیر قانونی تصرف ...
شنبه، 28 فروردین 1400 - 15:30
صفحه 4 از 14ابتدا   1  2  3  [4]  5  انتها
جستجوی مطلب موردنظر