اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
پرونده اعسار - تقسیط (قسطی کردن) - تعدیل مهریه
اعسار، تقسیط و تعدیل از جمله مفاهیمی هستند که معمولاً بعد از تثبیت و صدور حکم قطعی در خصوص بدهی موضوعیت پیدا می کنند.اعسار به معنی اثبات ناتوانی از پرداخت بدهی است ، تقسیط به معنی ...
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده توهین - فحاشی - تهدید
در سال های اخیر با پایین آمدن درجه بردباری و خویشتنداری شاید تحت تاثیر مشکلات اقتصادی رواج جرایم توهین و فحاشی یا به عبارت دیگر جرایم لفظی و جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد بسیار رو...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده (دادخواست و رای) مطالبه وجه
دعوای مطالبه وجه و وصول طلب مربوط زمانی موضوعیت پیدا می کند که فردی مدعی وجود بدهی و دینی در رابطه مالی خود با شخص دیگری باشد. با وجود اینکه پروسه مطالبه وجه و طلب فرآیندی دشوار و ...
شنبه، 25 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)
در توصیف فلسفه دعوای خلع ید مشاعی و دلیل طرح آن مقدمتاً می توان چنین اشاره و آغاز نمود که وقتی چند نفر شریک ملکی هستند و یکی از آنها ملک را بدون وجود قرارداد و توافق با سایرین در ت...
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - 15:30
پرونده اعتراض شخص ثالث در دعوای مطالبه مهریه
اطلاع از نکات مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر دادخواست اعتراض شخص ثالث - مطالبه مهریه خواهان : خانم اعظم .... نام پدر : اکبر به نشانی : تهران.خیابان 17 شهریور .........
ﺳﻪشنبه، 21 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع
به مجرد انعقاد عقد اجاره مستاجر، مالک منافع مورد اجاره می شود به همین دلیل و مانند هر مالک دیگر حق خواهد داشت مال خود را در چارچوب قانون به دیگری انتقال دهد.این قاعده کلی حاکم بر ق...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 15:30
دادخواست و رای مطالبه وجه چک - خسارت تاخیر
اقدامی که در خصوص کلیه چک ها صرفنظر از قانون حاکم یا نوع چک اگر با عدم پرداخت مواجه شوند، می توان انجام داد و همیشه ممکن و میسر است عبارت است از تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک ...
چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1400 - 15:30
 لایحه درخواست صدور قرار رد دعوا - امر مطروحه
گاهی اوقات خوانده متوجه می شود که این دعوا و خواسته قبلاً از سوی خواهان مطرح و منجر به صدور حکم گردیده است ولی دوباره خواهان با نادیده گرفتن تصمیم دادگاه قبلی اقدام به طرح دعوا نمو...
دوشنبه، 13 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه دادخواست و قرار نظر کارشناس تامین دلیل
منظور از تامین دلیل امکانی است که در اختیار افراد قرار گرفته تا با انجام به موقع آن جهت دعاوی احتمالی آینده و جلوگیری از امحاء آثار وجود حق برای طرف مقابل، از سوی متقاضی انجام شده ...
شنبه، 11 اردیبهشت 1400 - 15:30
لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه
اطلاع از نکلات مهم مطالبه نفقه زوجه - زن متن لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه هاي تجدیدنظر احتراما" اعتراض موکل خود آقاي حسام .......
دوشنبه، 06 اردیبهشت 1400 - 15:30
صفحه 6 از 14ابتدا   3  4  5  [6]  7  انتها
جستجوی مطلب موردنظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.