اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 تیر 1400
یک نمونه پرونده طلاق بائن

 یک نمونه پرونده طلاق بائن

طلاق را از جهات مختلف می توان تقسیم نمود و طلاق انواع مختلفی دارد که نوع طلاق می تواند در امکان رجوع، وجود عده و نحوه اجرای صیغه طلاق موثر باشد.منظور از طلاق بائن طلاقی است که برای مرد حق رجوع به طلاق و بر هم زدن آن وجود نداشته باشد.به جهات مختلف ممکن است طلاق، بائن محسوب شود که این جهات نیز عبارتند از طلاق خلع ، طلاق مبارات، طلاق غیر مدخوله، طلاق یائسه، طلاق سوم.در ادامه یک نمونه پرونده طلاق بائن از نوع خلع (طلاق توافقی) که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی انجام شده است جهت اطلاع و استحضار مخاطبان گرامی ارائه و تقدیم می گردد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3332

دادخواست طلاق بائن 

خواهان :

1- سهیل .......     نام پدر : محمود    شغل : آزاد  به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ........ .

2- مهرنوش ....... نام پدر : علی      شغل : معلم   به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ........ .

وکیل :

1- مسعود محمدی  وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان فاطمی ..... .

2- مینا کاویانی     وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان فاطمی ...... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق توافقی (بائن)

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره .... مورخ .... میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

3- وکالت نامه به شماره .... مورخ .... میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

4- شناسنامه شماره ..... صادره از تهران

5- سند ازدواج شماره ... مورخ .... دفتر رسمی ازدواج شماره .... تهران

شرح دادخواست طلاق توافقی :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند زوجین به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای معلوم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و نیز فاقد فرزند مشترک می باشند لیکن به سبب اختلافات بوجود امده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را داریم.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه طلاق بائن

پرونده کلاسه : ......

مرجع رسیدگی :  شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : .......
خواهان ها :

1- آقای سهیل .... فرزند محمود

2- خانم مهرنوش ...... فرزند علی با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

خواسته: طلاق توافقی

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق بائن

در خصوص دعوی خانم مهنوش ..... فرزند علی با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای سهیل ..... فرزند محمود با وکالت خانم مینا کاویانی به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ..... صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره .... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق و مدارک پرونده وجودعلقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده محرز و مسلم است دادگاه و مشاوران طرفین نیز در اجرای مقررات ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مساعی خود را جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک معمول ولی موثر در مقام واقع نگردید لذا دادگاه با توجه موافقت زوج برای طلاق مستندا به ماده 1133 قانون مدنی وعموم قاعده فقهی «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین پرونده صادر واعلام می نماید.طرفین می توانند جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده و پس از وقوع صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد ۱۱۴۱ - ۱۱۴۰- ۱۱۳۵ - ۱۱۳۴ قانون مدنی بعهده مجری صیغه طلاق می باشد و حسب توافق زوجه از کل مهریه مافی القباله (یک) سکه را در قبال طلاق بذل نمود و وکیل زوج نیز با قبول شرایط فوق و قبول بذل نامبرده را طلاق می دهد و البافی مهریه به قوت خود باقی است زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد » جهیزیه در اختیار زوجه می باشد.زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند نوع طلاق با توجه به مواد ۱۱۴۲ و ۱۱۵۱قانون مدنی خلعی و به تبع آن بائن است وعده آن سه طهر است رای صادره حضوری و قطعی است و دارای سه ماه اعتبار است ضمناً سردفتر طلاق مکلف به زعایت مفاد ماده ی ۳۱ قانون حمایت خانواده جهت اخذ نظر پزشک ذیصلاح در خصوص عدم وجود جنین در هنگام ثبت طلاق می باشد.
رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه حقوقی تهران 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: