تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 تیر 1400
طلاق توافقی با تعیین تکلیف تمامی حقوق زوجه

 طلاق توافقی با تعیین تکلیف تمامی حقوق زوجه

درست این است که طلاق توافقی با تعیین تکلیف تمام حقوق مالی زوجه صورت گیرد چرا که در غیر اینصورت فصل خصومت و رفع تنازع به طور کامل انجام نشده و پس از طلاق امکان شکایت برای طرفین باقی می ماند.طبیعی است که اصلاً خوشایند نباشد که مدتی بعد از طلاق هر یک از طرفین با ثبت یک شکایت جدید از دیگری شکایت کرده و دعاوی و اختلافات از سر گرفته شود در حالیکه طرفین دیگر زن و شوهر نیستند و یا حتی زندگی جدید تشکیل داده اند.مثلاً اگر تکلیف جهیزیه یا هدایای دوره زندگی مشترک مشخص نشود ممکن است زن به بهانه استرداد جهیزیه یا مرد به بهانه مطالبه هدایا دیگری را به دادگاه بکشاند.روش ما در دفتر وکالت دادگران حامی در خصوص انجام پروسه و تشریفات طلاق توافقی همواره این بوده است که طلاق را به نوعی انجام دهیم که ماجرا کاملاً ختم شده و تا حد ممکن تکلیف تمامی حقوق ناشی از زوجیت مشخص و تعیین تکلیف گردد و برای طرفین هیچ حقی مسکوت باقی نماند و فرصت سوء استفاده به هیچ یک از طرفین داده نشود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 82

 

پرونده طلاق توافقی با تعیین تکلیف کلیه حقوق زوجه

دادخواست طلاق توافقی

خواهان : 

1- ستاره ..... نام پدر : فریدون   شغل : خانه دار    محل اقامت : تهران.خیابان پرستار ....... .

2- شاهین ..... نام پدر : عباس  شغل : آزاد محل اقامت : استان البزر .کرج .......... .

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره .... مورخ 1388/09/05 دفتر رسمی ازدواج شماره ... کرج

2- شناسنامه شماره .... صادره از کرج

3- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

4- وکالت نامه به شماره ... مورخ 1396/09/13 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه خانواده 

با سلام

احتراماض به استحضار می رساند زوجین به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای معلوم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و نیز فاقد فرزند مشترک می باشند لیکن به موجب اختلافات بوجود آمده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای حکم طلاق را داریم.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه طلاق توافقی با تعیین تکلیف حقوق زوجه

پرونده کلاسه : ......

مرجع رسیدگی : ‌ شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
تصمیم نهایی شماره : .......

خواهان ها :

1- آقای شاهین ......... فرزند عباس به نشانی استان البرز - شهرستان کرج .......... .

2- خانم ستاره ......... فرزند فریدون با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ......... .

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ۱. آقای شاهین ....... فرزند عباس ۲. خانم ستاره ..... فرزند فریدون با وکالت آقای مسعود محمدی  به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب .... مورخ 1388/09/05 دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره .... حوزه کرج تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و اين دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستندًبه مواد ۲۵ انوس حمایت خانواده مصوب ۱/۱۳/۱۳۵۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عم امکان سازش بتاربر توافق زوحین و به فرح توافقات ذیل صادر می شود :

1- مهریه زوجه تعداد بیست عدد سکه طلای تمام بهار آزادی طبق ازدواج می باشد که زوجین مهریه را مقوم به مبلغ پیست میلیون تومان نمودند که زوج طی دو قسط در تاریخ های ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ بمبلغ پانزده میلیون تومان و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ بمبلغ ده میلیون تومان به زوجه پرداخت می نماید و زوجه در قبال اخذ طلاق خلع مبلغ ده هزار تومان به زوج بذل نمود و زوج نیز قبول بذل نمودند.

2- زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارند.

3- زوجین فرزند مشترک ندارند زوجین در خصوص هدایا و سایر حقوق مالی دیگر هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند زوجه حسب گواهی صادره از آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضائی شهید باهنر مثبوت در دفتر ثبت لوایح باردار نمی باشد .

طلاق واقع شده مستنداً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه , ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و یا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود . اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: