اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 فروردین 1400
دادخواست و رای - مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

 دادخواست و رای - مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی، زن (زوجه) می تواند پس از اثبات تبرعی نبودن و نیز اثبات وجود دستور زوج تقاضای مطالبه اجرت کارهای انجام شده (اجرت المثل ایام زوجیت) در منزل شوهر را بنماید.پس از آن قاضی مسئله را به کارشناس متخصص اجرت المثل در دعاوی خانوادگی ارجاع داده و در نهایت حکم بر مبنای آن صادر می شود.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3044

اجرت المثل ایام زوجیت

 

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

خواهان : خانم فاطمه .....

خوانده : آقای سعید .......

خواسته :

1- محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت

2- پرداخت خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

1- کپی سند نکاحیه به شماره .....

2- کپی مصدق شناسنامه

شرح دادخواسات مطالبه اجرت المثل 

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده 2

موکل اینجانب به تاریخ 1363/8/29 به موجب سند ازدواج شماره .......... تنظیمی دردفتر ازدواج شماره ... تهران به عقد رسمی و دائم خوانده محترم درآمده اند.

در طول زندگی مشترک انجام کلیه امور منزل زندگی مشترکشان بر عهده خواهان بوده و به خاطر انجام آن ها تا به حال وجهی دریافت نکرده است.لذا با تقدیم این دادخواست و با عنایت به مراتب فوق مستندا به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده به مدت 30 سال با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

 

حکم دادگاه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

پرونده کلاسه : ........

شعبه : ۲۶۷ دادگاه عمومي مجتمع قضايي خانواده ۲ ونك
دادنامه شماره : .........

خواهان: خانم فاطمه ...... با وکالت خانم ......... 

خوانده : آقاي سعید ....... با وکالت ...........

خواسته: مطالبه اجرت المثل

گردشکار-خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفیت خوابده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در و قت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید./

متن راي دادگاه مطالبه اجرت المثل 

در خصوص دادخواست خانم فاطمه ..... با وکالت خانم ..... به طرفیت آقاي سعید ..... با وکالت اقای ......... به خواسته اجرت المئل ایام زندگي مشترك طرفین با عنایت به دادخواست تقديمي و مدارك و مستندات ابرازي خواهان درطول زندگي مشترك کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده در منزل مشترك انجام داده و با عنایت به اينکه اصل نیز بر عدم تبرع مي باشد خوانده نیز دليلي کافي بر بي اعنباري خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به كارشناسي ارائه گردیده و نظریه کارشناسي ذیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوي خواهان را ثا بت تشخیص داده مستنداً به ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني و مادتیین 519 و 515  قانون آئین دادرسي مدني حکم به محکومیت آقاي سعید .... به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز برداخت مبلغ 1/025/000 ریال بابت بخشی از هزینه دادرسی و مبلغ 700/000 ریال دستمزد کارشناسی وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان خانم فاطمه....... صادر و اعلام مي دارد این راي حضوري و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران مي باشد خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به صندوق دولت می باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانوادگی کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.