اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 09 فروردین 1400
جعل سند - انواع جعل - مجازات جعل

 جعل سند - انواع جعل - مجازات جعل

جرم جعل از جمله جرایم مطلق است، یعنی قانونگذار صرف نظر از حصول نتیجه و ورود زیان به قربانی، به جهت حفظ اعتبار اسناد، آن را جرم دانسته است و نتیجه آن را استفاده از سند مجعول و جرمی مستقلی دانسته است ولو اینکه همراه و بلافاصله پس از جعل صورت گیرد. مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول به جهت اینکه هر دوی این اقدامات جرایم جداگانه ای محسوب می شوند مشمول قاعده جمع مجازات ها می شود و چنین نیست که این دو جرم عنصر مادی مشابه و یکسان و مشترک داشته باشند. رضایت قبلی صاحب امضاء یا ذینفع سند می تواند جرم بودن عمل جرم را منتفی نماید اما با اجازه و رضایت قبلی عمل مجرمانه ناشی از استفاده از سند مجعول منتفی نیست. 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 13357

مجازات جعل سند

 

انواع جعل سند و مجازات آن

جعل مادی

جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد می شود.

 

مصادیق و انواع جعل مادی 

1- جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی

جعل حکم، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا روسای سه قوه یا معاون اول رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یا قضات یا روسا و کارکنان و مسوولین دولتی، به اعتبار یا از حیث مقام رسمی آنان، جرم و در دو مورد اول موجب حبس از سه تا پانزده سال و در سایر موارد موجب حبس از یک تا ده سال است

2- جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکت ها و تجارتخانه های دولتی

این موارد در مورد شرکت ها، موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجازات یک تا ده سال حبس است

در مورد نهاد های عمومی غیردولتی دارای مجازات شش ماه تا سه سال حبس است

در مورد شرکت ها و تجارتخانه های غیر دولتی دارای مجازات سه ماه تا دو سال حبس است

3- جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.

جعل احکام کلیه دادگاه ها ( عم از عمومی، اختصاصی، نظامی و غیره ) و نیز جعل اسناد و حواله های صادره از خزانه دولتی ( یعنی اوراق و حواله های مالی ) و همچنین جعل منگنه ( یعنی ابزاری که با استفاده از آن بر روی چیزهایی مثل طلا و نقره علامت گذاری می شود ) و علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود، موجب یک تا ده سال حبس است

4- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله های صادره از اسناد خزانه

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از اسناد خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.

5- جعل مدارک تحصیلی

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار هد، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

6- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی

که علاوه بر جبران خسارت، موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال است

7- جعل در اسناد و نوشته های رسمی

هر کس از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها، از نوشته ها و اوراق رسمی، تزویر کند. اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر هد، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

8- عکس برداری از اوراق و مدارک

عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه، در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد. در غیر اینصورت، عمل فوق جعل محسوب می شودو تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان به جای اصلی، عالما و عامدا، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

9- جعل گواهی پزشکی

هر کس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

10- صدور گواهی نامه خلاف واقع

هرگاه طبیب تصدیق نامه خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارت رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

11- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها، اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانش سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها وغیره، در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی، به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

جعل معنوی (مفادی)

جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته و غیره، حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس می شود.

 

مصادیق و انواع جعل معنوی (مفادی)

1- تغییر موضوع یا مضمون

2- تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی

3- تحریف تقریرات یکی از طرفین

4- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

5- چیزی را که به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن

بدین ترتیب هرگاه سر دفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا بر خلاف گفته طرفین، در سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت شده است یا نام متعاملین را به شکل غیر از آنچه آنها اظهار می دارند وارد کند یا در رونوشت سند مصدق شناسنامه، مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده اند.

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص جعل اسناد و کلاهبرداری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
برای اثبات وقوع جعل و بی اعتباری سند هم میتوان راساً از طریق شکایت کیفری و طرح دعوا در دادسرا اقدام نمود و مجازات طرف را درخواست کرد و هم می توان با یک دادرسی حقوقی با ادعای جعلی بودن سند ارائه شده توسط طرف تقاضای ارسال آن به کارشناس و تشخیص بی اعتباری سند را داد.در واقع جعل یا ادعای جعل دو بعد کیفری و حقوقی دارد؛نتیجه اقدام کیفری مجازات مرتکب و نتیجه اقدام حقوقی بی اعتباری و خروج سند از زمره دلایل ارائه دهنده آن است.
اگر کسی با جعل سند و توسل به سند جعلی اقدام به کلاهبرداری نماید با توجه به اینکه مجازات کلاهبرداری شدید تر است فقط مجازات عمل کلاهبرداری در مورد وی اعمال خواهد شد و چنین نیست که تمامی اقدامات مجازات جداگانه داشته باشد.در واقع ویژگی جرم کلاهبرداری این است که به جهت مرکب بودن عنصر مادی، ممکن است عمل مجرمانه از چند جزء تشکیل شده باشد که قسمت مهم آن فریب قربانی است.
با جستجوی عباراتی مانند ((وکیل برای جعل)) یا ((وکیل برای شکایت جعل)) یا ((وکیل برای جعل سند)) در سایت و موتور جستجوی گوگل می توانید به مطالب، مقالات و دستنوشته های وکیل دست یافته و به میزان تبحر، تخصص و دانش وی در این زمینه پی ببرید و با مراجعه حضوری به آن وکیل از وی مشاوره گرفته و یا برای طرح دعوای خود به او وکالت بدهید.
جرم جعل در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر مشخص نباشد که جرم در چه مکانی واقع شده اصولاً و قاعدتاً باید آن را در محل اقامت مرتکب طرح نمود.البته مسئله تشخیص محل وقوع جرم و تعیین دادگاه صالح مسئله مهمی است که گاهی تصمیم گیری در مورد آن سرنوشت یک دعوا را تعیین می نماید.توصیه می شود قبل از هر اقدامی به یک وکیل متخصص جعل و دعاوی کیفری مراجعه نموده و با وی مشورت نمایید.
نظرات

پنجشنبه, 30 دی,1400

علی نقدی وند

باسلام بنده مهندس ساختمان هستم که برادرم برای اجاره نامه پارکینگ ورثه ای متنی را تایپ کرده و نام وارثان را نوشته وجلوی اسم من اقدام به جعل مهر نظام مهندسی وکوبیدن روی اجاره نامه کرده هیچ امضایی هم نیست مجازات جعل مهر کاری مهندس عمران چقدر است لطفا ابتدا این را بدانم تا نسبت به مشاوره تصمیم بگیرم باتشکر

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: