اطلاع راه های تماس
و مشاوره با وکیل
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: شنبه 14 اسفند 1400

 امکان مطالبه ارث پدری در زمان حیات او

ما یک خانواده 9 نفره (پدر و مادر،5 برادر و 2 خواهر) هستیم که یه خانه داریم که توش زندگی می کنیم.اگر پدرم بخواد خونه رو بفروشه، فرزندان سهم ارث دارن یا طبق قانون می تونن ادعای سهم از فروش خانه کنند؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 23578

مطالبه سهم ارث

 

آیا وقتی پدر زنده است می توانیم ارثی را که از او می بریم مطالبه کنیم ؟

 • ارث عبارت است از استحقاق انسانی نسبت به چیزی به واسطه ی موت انسان دیگر به جهت وجود نسب یا سبب.
 • به موجب ماده 862 قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

 • مطابق ماده 864 قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. البته لازم به ذکر است منظور از زوجیت، زوجیت دائم است و در عقد موقت ارث راه ندارد.
 • اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیرمنقول جز ترکه است. به علاوه ممکن است کسی در زمان حیات علاوه بر اموال موجود، سبب تملک مالی را نیز ایجاد کرده باشد و خود مال پس از موت او موجود شود. مانند کسی که در زمان حیات حسابی در بانک افتتاح نموده و پس از فوتش حساب در قرعه کشی برنده شده باشد. در این موارد چون سبب تملیک ماله به وسیله ی خود متوفی در زمان حیات ایجاد شده است، بنابراین اموال مزبور جز ترکه او محسووب می شود.
 • حقوق مالی متوفی که جز ترکه است شامل مواردی از قبیل مطالبات مالی متوفی، حق خیار، حق شفعه، حق رد و اجازه عقد فضولی و حق رهن مرتهن بر عین مرهونه می باشد.
 • لازم به ذکر است حقوق قائم به شخص متوفی از قبیل حق ولایت، حق رجوع در هبه یا حق انتفاعی که وابسته به شخصیت منتفع است قابل انتقال به وراث نمی باشد.
 • حقوق دیگری وجود دارد که متعل قه ترکه می باشد. از سویی هزینه کفن و دفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه پرداخت می گردد. از سوی دیگر طلبکاران متوفی به دلیل طلبشان با ترکه ارتباط پیدا می کنند که این ارتباط بسته به نوع دیون متوفی متفاوت می باشد.
 • توضیح اینکه دیون متوفی را می توان به دو دسته تقسیم نمود: دیون متعلق به اعیان ترکه مانند دین دارای وثیقه و سایر دیون مالی متوفی. علاوه بر این، اشخاصی که متوفی به نفع آنان وصایایی نموده است نیز با ترکه ارتباط پیدا می کنند و ذیحق به شمار می آیند.
 • ماده 869 قانون مدنی در مقام بیان حقوقی که پس از وفات شخص با ترکه ارتباط می یابند بیان می دارد حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:

1-  قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
2-  دیون و واجبات مالی متوفی.
3- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

 • انتقال ترکه به ورثه در صورت عدم تعلق دیون و حقوق بر ترکه، به مجرد فوت مورث، به وراث منتقل می گردد. 
 • در خصوص امکان مطالبه سهم ارث پدری در زمان حیات او باید گفت به موجب ماده 867 قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
 • بنابراین، چیزی بنام ارث تا زمانی که شخص زنده است وجود ندارد و مقررات ارث برای بعد از فوت مورث می باشد. با این حال، اشخاص می توانند اموال و دارایی خود را هرگونه که بخواهند مطابق هر عقدی و به هر میزانی به هر شخصی که بخواهند منتقل نمایند. البته این انتقالات دیگر ارث محسوب نشده و تابع عقودی است که انتقال اموال در قالب آن ها صورت می گیرد که معمولا عقد صلح عمری و هبه می باشد. 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه ارث پدری در زمان حیات او

♦ در پاسخ به پرسش شما باید گفت ارث شامل کلیه اموال، دارایی ها، بدهی‌ ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می ‌شود که به موجب قانون به شخص یا اشخاص دیگری منتقل می‌ گردد و به هر فرد میزان سهمی مطابق قانون اعطا خواهد شد.

♦  بنابراین، ارث پس از مرگ افراد محقق می شود و تا زمانی که ایشان زنده هستند حق هرگونه تصرفی در اموال خود را دارند و نمی توان از آن ها مطالبه ی ارث نمود.

 

 

مستندات قانونی - مطالبه ارث پدری

ماده ۸۶۱ قانون مدنی
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ قانون مدنی
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳.اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ قانون مدنی
وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ قانون مدنی
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ قانون مدنی
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
ماده ۸۶۶ قانون مدنی
در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
ماده ۸۶۷ قانون مدنی
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
ماده ۸۶۸ قانون مدنی
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
۱. قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲. دیون و واجبات مالی متوفی.
۳. وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ قانون مدنی
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱ قانون مدنی
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲ قانون مدنی
اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده ۸۷۳ قانون مدنی
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.
ماده ۸۷۴ قانون مدنی
اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص ارث و انحصار وراثت کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات

جمعه, 13 خرداد,1401

جمشید

باسلام پدرم قبل فوت چندمیلیون بمن پول داد ایا بقیه ورثه میتوانند ادعاعی نسبت سهمی ازاین پول داشته باشند

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست