تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
جعل شناسنامه - نمونه شکواییه و رای دادگاه

 جعل شناسنامه - نمونه شکواییه و رای دادگاه

جعل در مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است و به طور خاص ماده 532 در خصوص جعل اسناد دولتی میگوید: ((هر کس از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها، از نوشته ها و اوراق رسمی، تزویر کند. اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد)).شناسنامه هم سند دولتی محسوب می شود و جعل آن مشمول مقررات این ماده است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1160

شکواییه جعل شناسنامه  

نوع اتهام : مخدوش نمودن شناسنامه ( جعل شناسنامه )
شاکی : اداره حقوقی ثبت احوال تهران به نشانی.....    
مشتکی عنه : خانم پروین.....

متن شکوائیه جعل:

اینجانب آقای محمد سلطان .... کارشناس حقوقی اداره ثبت احوال به نشانی ....موضوع شکایت خود را به این گونه اعلام میدارم که خانم پروین ....اقدام به تحریف شناسنامه نموده است لذا خواستار بر خورد قانونی با نامبرده را دارم و به استناد ماده 10 قانون تخافات جرائم اسناد سجلی مصوب تشخیص مصلحت نظام و ماده 533 قانون مجازات اسلامی خواستار اعمال اشد مجازات می باشم .

 

باز جوئی از متهم جعل شناسنامه : 

سوال : مفاد شکایت اداره ثبت به شما تفهیم شد چه تو ضیحی در این خصوص دارید بدهید ؟
پاسخ : ب وی شناسنامه آب ریخته وآن را مخدوش کرده .
سوال : شما چه اقدامی را بر روی شناسنامه انجام داد ه اید.
پاسخ : چون خوانده نمی شد و من می خواستم از آن فوتکوپی بگیرم آن را پر رنگ کردم .
سوال : آیا شما بر خلاف واقع بر روی آن هم تغییری دادید .
پاسخ : خیر، هیچگونه تغییری را من ندادم .
 

نظر دادیار در خصوص مخدوش کردن شناسنامه :

نظر به اینکه حسب محتویات پرئنده وانکار ومدافعات موجه وموثر متعهد نسبت به اتهام وارده تحریف مندرجات شناسنامه واینکه موضوع به لحاظ فقدان عنصر روانی بزه جعل موضوع را منطبق با صدر ماده 10 قانون تخلفات جرائم اسناد سجلی مصوب مجمع تشخیص نظام اسلام ، تشخیص لذا مستندا به تبصره (3) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب  پرونده جهت رسیدگی مستقیم در دادگاه محترم به دادگاه ارسال می گردد ومقرر است پرونده جهت اظهار نظر به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد.

 

 

صورتجلسه مخدوش نمودن شناسنامه : 

سوال : گزارش اداره حقوقی وحل اختلف تهران مبنی بر تحریف مندرجات شناسنامه به شما تفهیم گردید ضمن تشریح چگونگی موضوع از اتهام خود دفاع کنید ؟
پاسخ : شناسنامه ام آب ریخته بود وهیچگنه تغییری ندادم وفقط من نوشته ها را پر رنگ کردم ونم دانستم که این کار جرم می باشد .

اخذ آخرین دفاع از متهم : سوال : اتهام شما مجددا به شما تفهیم وقرائت می شود آخرین دفاعت چیست ؟
 پاسخ : اتهام را قبول دارم وتقاضای عفو دارم . 

 

رای دادگاه مخدوش نمودن شناسنامه :

گردشکار 

خواهان دا دخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به مستندات پرونده ختم رسیدگی را اعلام میدارد وبه شرح ذیل مبدرت به صدور حکم مینماید .

در خصوص گزارش اداره حقوقی وحل اختلاف اداره ثبت احوال تهران بر علیه خانم پروین ...فرزند.... دائربر قام بردن و تحریف در مندرجات شناسنامه خود با عنایت به گزارش ادارثبت احوال تهران وملاحظه شناسنامه مخدوش شده واقاریر صریح متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی وجلسه رسمی دادگاه وسایر قرائن وبراهین موجود در پرونده بزهکاری وی محرز ومسلم بوده لذا دادگاه مشارعلیه را به جرم قلم بردن در شناسنامه منتهی به مخدوش شدن آن به استنا د ماده 10 قانون تخلفات جرائم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 10 مردادماه 1370 مجمع تشخیص نظام وبا رعایت بند (5) قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری وکارمند بودن آن و وضع خاص وی و نوع بزه ارتکابی به پرداخت 5/000/000 ریال جزای نقدی به صندوق دولت اسلامی محکوم مکند .

رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر استان خواهد بود .

 

 

نظر نهایی در خصوص مخدوش نمودن و جعل شناسنامه :

با توجه به اینکه متهم دارای سابقه کیفری نمی باشد وبه لحاظ فقدان عنصر معنوی جرم جعل وعدم احراز سوءنیت شخص متهم که اتهام را به وی قابل انتساب دهد و با توجه به جمیع جهات قانونی و قرائن و محتویات پرونده و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری عمل شخص جرم نبوده و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید.

 

 

مطالب مرتبط با جعل سند :

1- نکات مهم+پرونده عملی جعل و استفاده از سند مجعول

2- نکات مهم جرم جعل و استفاده از سند مجعول

3- جرایم در حکم کلاهبرداری، جرایم شبیه کلاهبرداری​

5- راه های اعتراض به رأی،واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: