تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 فروردین 1400
وکیل برای شکایت و دفاع از اتهام و جرم قتل

 وکیل برای شکایت و دفاع از اتهام و جرم قتل

قتل به معنی خارج ساختن روح و جان از بدن یک شخص توسط شخصی است به صورت غیر قانونی و بدون مجوز.قصاص مجازات اصلی و قانونی جرم قتل است.به عنوان مجازات جایگزین در صورت رضایت اولیای دم مجازات قتل می تواند به دیه تبدیل شود که البته از باب جنبه عمومی ممکن است برای مرتکب قتل عمد یا شبه عمد مجازات های دیگری نیز تعیین شود کشف واقع و طی تشریفات رسیدگی در اتهام قتل به جهت ضرورت حفظ حرمت خون مقتول و شخص متهم به قتل از حساسیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است و قاعده درأ و اصل برائت و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم در این جرم دچار چالش می شود.در این مطلب به طور خلاصه به بررسی انواع قتل و مجازات قتل پرداخته میشود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1932

جنایت بر نفس (قتل عمد، شبه عمد، خطای محض) 

جنایت عمدی: (قتل عمد)

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود ی نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

در مورد این بند باید متذکر شد گرچه قاتل قصد ارتکاب جنایت را نداشته ولی عملی انجام داده که نوعا کشنده است و نسبت به این امر هم آگاه بوده و قانونگذار به دلیل این آگاهی و در واقع کوتاهی، قتل ارتکابی توسط وی را در شمار قتل عمد آورده. در مورد این بند باید گفت: اصل نیز آگاهی مرتکب نسبت به این امر است که عمل او نوعا کشنده است و اگر او بخواهد از مصداق قتل عمد خارج شود باید اثبات کند که نسبت به این امر که عمل او نوعا کشنده است آگاهی نداشته و اگر او نتواند این عدم آگاهی را به اثبات برساند قتل او عمدی است.

اما اگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد، اصل بر عدم آگاهی مرتکب نسبت به حساسیت زیاد موضع آسیب است و برای اینکه این قتل در شمار قتل های عمد قرار گیرد طرف مقابل باید ثابت کند که قاتل به حساسیت زیاد موضع آسیب آگاه بوده است  

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

در مورد بند بالا نیز ذکر این نکته ضروری است که اصل عدم آگاهی مرتکب نسبت به این امر است که عملش نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده می شود. پس برای اینکه این قتل در شمار قتل های عمدی قرار گیرد لازم است طرف مقابل اثبات کند که مرتکب نسبت به این امر که عمل او نسبت به مجنی علیه نوعا کشنده بوده آگاهی داشته است.

 

 

جنایت شبه عمدی: ( قتل شبه عمد)

جنایت در موارد زیر شبه عمدی است:

هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته باشد لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که که مشمول تعریف جنایت عمدی می گردد، نباشد.

هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان  است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد

یا هرگاه مرتکب جنایتی را با اعتقاد به اینکه مجنی علیه مرتکب جرم حدی است که موجب سلب حیات است یا مرتکب جرم حدی است که مستوجب قطع عضو است یا مستحق قصاص نفس یا عضو است ( فقط نسبت به صاحب حق قصاص ) یا متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و یا در دفاع مشروع کسی است که جنایتی بر او وارد می شود یا زانی و زانیه نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار است، وارد سازد و بعد خلاف آن معلوم شود

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

 

 

 

 

جنایت خطای محض: (قتل خطلای محض)

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

در حالت خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود مگر اینکه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد که در اینصورت جنایت عمدی محسوب می شود.

به وسیله صغیر و مجنون و مانند آنها واقع شود

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید مگر اینک مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد که در اینصورت جنایت عمدی محسوب می شود.

در صورت نیاز به اطلاع و مشاوره با وکیل دادگستری وکیل متخصص دعاوی کیفری در خصوص هریک از عناوین مجرمانه از جمله قتل،کلاهبرداری،جعل،استفاده از سند مجهول،سرقت ، تحصیل مال نامشروع، ضرب  و جرح ،تخریب اموال،خیانت درامانت،صدور چک بلا محل ، وسایر دعاوی کیفری و شکایات می توانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و با وکلای پایه یک دادگستری این دفتر وکالت دفتر مشورت نمایید.​

 

 

مطالب مرتبط با قتل:

1- مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

2- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

3- انواع قتل عمد و بازخوانی یک پرونده قتل واقعی

4- پرداخت دیه و ارش و ضمانت اجرا و راههای الزام

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
به اتهام قتل در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.دادگاه کیفری یک جانشین دادگاهای کیفری استان سابق هستند در نتیجه فقط در مرکز هر استان تشکیل می شوند و مراجع و محاکمی هم عرض دادگاه های تجدیدنظر محسوب می شوند و با حضور سه قاضی (یک رییس و دو مستشار) به پرونده هایی با موضوع قتل رسیدگی می کنند.
حسب مورد و بسته به نوع قتل و در صورت اثبات مجازات قانونی قتل عمد، قصاص است و مجازات قانونی قتل شبه عمد و خطای محض پرداخت دیه. در مواقع و مواردی به تشخیص قاضی ممکن است مجازات تکمیلی هم به این مجازات های قانونی اضافه شود مانند حبس.
از نظر تئوری و طبق قاعده این نوع قتل چون مرتکب نه قصد فعل مجرمانه را داردو نه قصد نتیجه (کشتن یک انسان) را دارد ماهیتاً قتل خطایی یا خطئی محسوب می شود.اما در مواردی که دلیل وقوع قتل، عدم رعایت نظامات و قوانین و مقررات رانندگی مانند بالا بودن سرعت یا نداشتن گواهینامه است قتل شبه عمد یا در حکم شبه عمد محسوب می شود.
یکی از بهترین راه ها برای پیدا کردن وکیل خوب برای قتل و دعاوی کیفری مراجعه به موتور جستجوی گوگل و سرچ کردن عباراتی مثل ((وکیل برای جرم قتل)) یا ((وکیل برای دفاع از قتل)) و یا ((وکیل برای دادگاه کیفری یک)) و پس از آن مراجعه به سایت آن وکیل و مطالعه مقالات و مطالب و تشخیص میزان تبحر، تخصص و دانش حقوقی آن وکیل و در نهایت مراجعه و اعطای وکالت است.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: