تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی

امور حقوقی و قراردادها

عقد صوری و معامله به قصد فرار از دین
در مواقعی افراد به دلایلی که معمولاً موجه نیست و ناشی از سوء برداشت از قانون و نیز سوء نیت است، اقدام به تنظیم معامله صوری می نمایند.معامله صوری همانطور که از اسمش بر می آید چون فا...
پنجشنبه، 29 آبان 1399 - 08:09
مفهوم آئین نامه اجرایی
آئین نامه اجرایی  به مجموعه مقرراتی گفته میشود که نحوه اجرای یک قانون خاص را مشخص می نماید
جمعه، 18 مهر 1399 - 12:21
تعریف و کارکرد آئین دادرسی مدنی
مجموعه قواعد و مقرراتی که به نحوه رسیدگی به خواسته حقوقی و تشریفات رسیدگی حقوقی (دعاوی کیفری و دعاوی غیراز کیفری و دعاوی که موضوع آن رسیدگی به جرم نیست) مربوط می شود.
جمعه، 18 مهر 1399 - 12:12
مفهوم اجتهاد - آثار اجتهاد
اجتهاد به استخراج قوانین و مقررات شرعی از منابعی مانند : قرآن، حدیث، اجماع و عقل اجتهاد گفته می شود.اجتهاد اصطلاحی فقهی است به معنی استنباط احکام شرعی از منابع فقه با شروطی خاص و ک...
دوشنبه، 14 مهر 1399 - 12:31
ابراء و بخشش طلب - بخشیدن مهریه
ابراء به معنی صرف نظر کردن و رهانیدن است و به عملی اطلاق می شود که موجب سقوط تعهد و برائت ذمه مدیون می گردد.ابراء به معنی اسقاط حق از ماده 289 قانون مدنی پیش بینی شده است " ابراء ع...
دوشنبه، 07 مهر 1399 - 12:26
نکات مهم قرارداد اجاره
اجاره به قراردادی گفته می شودکه طبق آن یک شخص (موجر) منافع عینی مال خود ( مورد اجاره ) را در برابر مبلغی (اجرت ) به دیگری (مستأجر) واگذار می کند.در اجاره وجود مبلغ و مدت شرط صحت اس...
یکشنبه، 06 مهر 1399 - 12:29
 تخفیف خسارت - مطالبه خسارت
مطابق احکام کلی زیان دیده در دو فرض می تواند خسارت دریافت کند، یکی از باب اتلاف و تسبیب و دیگری دریافت خسارت بابت عدم انجام با تأخیر در انجام خسارات قراردادی به عبارت دیگر گاهی ممک...
چهارشنبه، 15 مرداد 1399 - 09:32
اثر واخواست سفته - عدم پرداخت وجه سفته
دارنده سفته فقط وقتی می تواند از امتیازات اسناد تجاری بهره ببرد و دعوای سفته فقط وقتی دعوای تجاری محسوب می شود و سفته فقط وقتی سند تجاری است که ظرف 10 روز از تاریخ مندرج در آن واخو...
ﺳﻪشنبه، 14 مرداد 1399 - 10:15
وکیل برای تخلیه تجاری - سرقفلی
قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 این ویژگی و خاصیت را دارند که پس از سپری شدن مدت قرارداد بر خلاف قانون سال 56، مالک حق تخلیه مورد اجاره را دارد با ای...
شنبه، 11 مرداد 1399 - 09:21
راههای توقیف اموال، تامین خواسته و دستور موقت
در توجیه ضرورت توقیف اموال و تامین خواسته میتوان گفت، اجرای احکام حقوقی نیازمند طی مراحل و مدت زمانی است که طی آن ممکن است حقی که برای محکوم له به اثبات رسیده در معرض تضییع و تفریط...
جمعه، 10 مرداد 1399 - 10:11
صفحه 4 از 6ابتدا   1  2  3  [4]  5  انتها