تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: جمعه 10 مرداد 1399
راههای توقیف اموال، تامین خواسته و دستور موقت

 راههای توقیف اموال، تامین خواسته و دستور موقت

در توجیه ضرورت توقیف اموال و تامین خواسته میتوان گفت، اجرای احکام حقوقی نیازمند طی مراحل و مدت زمانی است که طی آن ممکن است حقی که برای محکوم له به اثبات رسیده در معرض تضییع و تفریط قرار گیرد یا از سوی محکوم علیه مورد سوء استفاده قرار گیرد. زیرا پس از صدور حکم و قطعیت آن، محکوم له باید تقاضای صدور اجرائیه نماید.پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه و پس از گذشت 10 روز از ابلاغ اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجرائیه یا فراهم کردن مقدمات آن، محکوم له خود می تواند اموال محکوم علیه را برای توقیف به دادورز معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکوم له به آنها تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را داد.

امتیاز: Article Rating

 

توقیف در مرحله اجرای حکم :

طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: "مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند."

 

 

دستور موقت برای توقیف اموال:

دستور موقت نهادی است برای اطمینان خاطر محکوم له در مراحل رسیدگی به دعوای طرح شده تا قبل از صدور حکم قطعی یا در مواردی قبل از طرح دعوا، نسبت به اینکه برای دست یافتن به محکوم به در این فرآیند دچار مشکلی نشود و محکوم به از سوی محکوم علیه مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.
بنابراین تامین خواسته یک تدبیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید.

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید.

مبنای دستور موقت این امر می باشد که اگر قبل از صدور حکم دستور موقت صادر نشود احتمال دارد خسارتی واقع شود پس برای جلوگیری از وقوع این خسارت، دستور موقت به تبع دعوای اصلی صادر می شود.

 

​​

مطالب مرتبط با تامین خواسته و توقیف اموال:

1- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه 

2- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- مطالبه وجه چک و صدور قرار تامین خواسته

4- روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

5- مطالبه وجه چک و توقیف اموال، نمونه رای و دادخواست

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر
کلیدواژه ها