تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 19 تیر 1400
پرونده طلاق توافقی با سلب حق رجوع به مهریه

 پرونده طلاق توافقی با سلب حق رجوع به مهریه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 74

 

دادخواست طلاق توافقی

خواهان : 

1- اسد .......  نام پدر: ابراهیم  شغل : آزاد    محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ...... .

2- عفت ...... نام پدر : شاهرخ  شغل : آزاد   محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ......... .

وکیل :

 1- مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری    به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

2- مینا کاویانی وکیل پایه یک دادگستری        به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق توافقی

دلایل و منضمات :

1- سند نکاحیه به شماره .... تنظیمی در دفتر ازدواج .....

2- وکالت نامه شماره ... مورخ 1396/04/11 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

3- کالت نامه شماره ... مورخ 1396/04/11 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

4- وکالتنامه طلاق فرانکفورت به شماره ... مورخ 1396/04/13

5- شناسنامه شماره .... صادره از ایلام

6- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً موکلین به موجب سند ازدواج شماره ... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... حوزه بیست شیراز در تاریخ 1361/08/04 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و حاصل این ازدواج چهار فرزند مشترک هستند لکن به سبب اختلافات حاصله امکان ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد فلذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه طلاق توافقی

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : 

خواهان ها :

1- آقای اسد ....... فرزند ابراهیم با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

2- خانم عفت ...... فرزند شاهرخ  با وکالت خانم مینا کاویانی  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

خواسته : طلاق توافقی
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان 1- آقای اسماعیل ...... فرزند ابراهیم با وکالت آقای مسعود محمدی 2- خانم عفت ..... فرزند شاهرخ با وکالت خانم مینا کاویانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صینه طلاق و ثبت آن . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب .... مورخ ۱۳۶۱/۴/۸ دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره .. حوزه ثبت شیراز که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوزه خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت به شماره ...... تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به سدق آنان اعلام شده و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذاتقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۵ و ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : زوجه کلیه مهریه ما فی القباله خود را در قبال اخذ طلاق به زوج بذل نمود و وکیل زوجه نیز قبول بذل نمودند زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمودند زوجه در خصوص نفقه و اجرت المئل و جهیزیه ادعایی ندارند حضانت فرزند مشترک به نام سپهر به عهده زوجه می باشد و سایر فرزندان خارج از من بلوغ می باشند و بابت سپهر زوج ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان زوج به زوجه پرداخت می نماید زوج هفته ایی ۲۴ ساعت حق دارد فرزند مشترک خود را ملاقات نمایند زوجین در خصوص هدایا و سایر حقوق مالی دیگر هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند زوجه حسب اقرار خود و محاسبه سن ‏  یائسه می باشد . طلاق واقع شده مستنداً به بند ۲ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی از نوع بائن یائسه است . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده وردر صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صینه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه ؛ ظرف سه ماه از تریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و پا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این تدای نیز ملغی خواهد بود . اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

 

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق  

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: