تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 18 خرداد 1400
نمونه پرونده حضانت و دستور موقت

 نمونه پرونده حضانت و دستور موقت

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 99

 

دادخواست حضانت و دستور موقت

خواهان : سمانه ..... نام پدر : جعفر   به نشانی : تهران.خیابان یوسف آباد ...... .

خوانده : بهروز .... نام پدر : ناصر   به نشانی : تهران.خیابان گیشا ......... .

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- دستور موقت

2- حضانت

3- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- شناسنامه شماره ..... 

2- سند ازدواج شماره .... مورخ 87/04/27 دفتر رسمی ازدواج شماره ...

3- وکالتنامه به شماره .... مورخ 93/08/01 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 30/000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست حضانت و دستور موقت

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً اینجانب بوکالت از خواهان خانم سمانه ..... فرزند جعفر باستحضار  می رساند موکل به موجب سند ازدواج شماره ... در تاریخ بیست و هفتم تیر ماه هزار سیصد و هشتاد و هفت تنظیم در دفتر خانه ازدواج شماره .. زوجه شرعی و قانونی خوانده آقای بهروز .... فرزند ناصر می باشد که حاصل این ازدواج فرزند مشترک چهار ساله نام شیما می باشد.متاسفانه خوانده محترم بر خلاف قانون فرزند مشترکشان را به قصد منع حضانت مادر از فرزند نزد پدر و مادر خویش برده و موکل را از دیدار تنها فرزندشان محروم ساخته است.نظر به اینکه مطابق قوانین مدنی حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر می باشد و خوانده محترم موکل را از این حق قانونی خویش محروم نموده و با اقدامات غیر قانونی خود ار استرداد طفل ممانعت بعمل آورده است لذا مستنداً به ماده 7 قانون حمایت خانواده تقاضای رسیدگی و بدواً صدور قرار دستور موقت و متعاقباً صدور دستور و محکومیت خوانده به استرداد طفل و اعطای حضانت به خواهان تا سن 7 سالگی مورد استدعا می باشد.

 

 

رای دادگاه  حضانت و دستور موقت

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 276 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

دادنامه شماره : .....

خواهان : خانم سمانه .... فرزند : جعفر با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

خوانده : آقای بهروز ... به نشانی : تهران.خیابان گیشا ...... .

خواسته : دستور موقت

گردشکار - بتاریخ 93/09/09 در وقت فوق العاده شعبه 276 دادگاه خانوادده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده تحت نظر قرار دارد وکیل خواهان حضور دارد و اظهار می دارد خواسته صدور دستور موقت حضانت و به جهت اینکه خوانده از حضانت و سرپرستی موکل اینجانب نسبت به فرزند مشترک جلوگیری به عمل آورد تقاضای صدور دستور موقت حضانت را از محضر محترم دادگاه دارم.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده بشرح ذیل مبادرت به صدور دستور موقت می نماید.

متن دستور موقت 

در خصوص دادخواست خواهان خانم سمانه .....فرزند جعفر باوکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت خوانده بهروز .... بخواسته صدور دستور موقت بر حضانت فرزند مشترک به نام شیما با توجه به اینکه طرفین بلحاظ اختلافات فی ما بین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و با عنایت به فوریت موضوع از جهت رعایت عواطف و رابطه خانوادگی و اینکه اتخاذ تصمیم در وقت احتمال بروز لطمات روحی برای طرفین را در بر خواهد داشت و نظر به اینکه فرزند مشترک در سنی است که حضانت وی قانوناً به عهده مادر می باشد بدین وسیله با استناد به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 53 و مواد 310، 316، 320 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و ماده 1169 قانون مدنی دستور موقت بر تحویل فرزند مشترک از ناحیه خوانده به خواهان صادر و اعلام می نماید بدین ترتیب که خواهان میتواند با مراجعه به حوزه انتظامی محل نگهداری فرزند مشترک مراجعه نموده و فرزند را از پدر تحویل بگیرد دستور دادگاه در اجرای مفاد مادده 320 قانون آیین دادرسی مدنی به محض ابلاغ قابل اجرا می باشد مقرر است.دستور صادره به لحاظ فوریت امر قبل از ابلاغ قابل اجرا است.

رییس شعبه 276 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: