تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 06 مرداد 1399
وکیل برای انحصار وراثت و تقسیم ارث

 وکیل برای انحصار وراثت و تقسیم ارث

ورثه (وراث) تنها در صورتی می توانند در اموال متوفی تصرف نمایند که گواهی انحصار وراثت صادر شده باشد.گواهی انحصار وراثت یا گواهی حصر وراثت همان طور که از نام آن بر می آید اشاره به ورثه و تعداد آنها دارد و رد واقع هدف قانونگذار این بوده که با تعیین و تشخیص تعداد و جنسیت ورثه سهم هر یک از آنها مشخص شود.تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت می تواند از سوی هر یک از ورثه مطرح شود و نیاز به حضور، همراهی و موافقت همه با هم نیست.متقاضی در صورت تمایل می تواند پروسه و تشریفات درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت را به یک وکیل دادگستری واگذار نماید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4115

 

متن درخواست گواهی انحصار وراثت

خواهان : خانم آناهیتا ........ فرزند محسن به نشانی : تهران، میدان فاطمی

خوانده :  ..........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

دلایل و منضمات :
1-  گواهی فوت متوفی به شماره ....
2-  استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی
3-  تصویر مصدق شناسنامه وارث

4- تصویر مصدق شناسنامه متوفی

شرح خواسته:
ریاست محترم شورای حل اختلاف تهران
با اهدای سلام
احتراما به استحضار عالی می رساند:
شادروان خانم هنگامه .......... فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه ....... صادره از مشهد،در تاریخ 4/6/1398 در آمریکا-ایالت نیویورک مطابق گواهی فوت صادره به شماره ....... فوت گردیده اند.متوفی پیرو دین اسلام و مذهب شیعه بوده  و ورثه حین الفوت ایشان خانم آناهیتا ...... می باشد و نامبرده ورثه دیگری ندارد.لذا تقاضای رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

 

 

 

 

رای دادگاه و حکم گواهی انحصار وراثت :

بسمه تعالی

خانم آناهیتا ............. با وکالت ......... به شماره شناسنامه .......... به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه، درخواستی به شماره ........ تقدیم این شورا نموده و چنین اظهار داشته است که شادروان هنگامه .......... به شماره شناسنامه .... در تاریخ ...... .... در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الموت وی عبارتند از :

نام/نام خانوادگی : آناهیتا ............ شماره شناسنامه .......... نسبت فرزند دختر ......

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض یا ارایه وصیت نامه سری و یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث به شماره ....... ، سرانجام در تاریخ ......... در وقت فوق العاده شعبه 259 شورای حل اختلاف مجتع شماره .... تهران به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار، گواهی حصروراثت به شرح زیر که ورثه در گذشته، منحصر به افراد یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد مستنداً به مواد 907 و 913 قانون مدنی، سهم فرزند دختر متوفی (آناهتیا....) می باشد.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

قاضی شعبه 259 شورای حل اختلاف منطقه 6 تهران

 

 

سوالات حقوقی متداول - انحصار وراثت و تقسیم ارث


1- مدارک لازم برای درخواست گواهی انحصار وراثت چیست ؟

مدارک لازم برای درخواست گواهی انحصار وراثت عبارتند از :

الف) گواهی فوت متوفی

ب) شناسنامه متوفی 

ج) کارت ملی متوفی 

د) شناسنامه متقاضی گواهی انحصار وراثت

ه) کارت ملی متقاضی گواهی انحصار وراثت

و) شناسنامه و کارت ملی بقیه ورثه

ز) استشهادیه 

ح) سند ازدواج متوفی

ط) سند طلاق متوفی 

ی) وصیت نامه متوفی (در صورت وجود) 

ک) افراد غیر مسلمان باید از مرجع مذهبی خود دستورالعمل راجع به تقسیم ارث و احوال شخصیه را ضمیمه درخواست نمایند.


2- مدت زمان صدور گواهی انحصار وراثت چقدر است  ؟

برای صدور گواهی انحصار وراثت زمانی در حدود دو ماه لازم است.


3- منظور از گواهی انحصار وراثت یا حصر وارثت و تعریف آن چیست ؟

مقصود از گواهی انحصار وراثت یا حصر وراثت در واقع مشخص نمودن این است که ورثه متوفی و کسانی که ارث می برند چه کسانی هستند و این گواهی هیچ جست و جو و تحقیقی در مورد میزان و نوع اموال متوفی نمی کند و تقسیم ارث نیز مرحله متفاوتی است که بعد از گواهی انحصار وراثت حسب مورد باید به آن پرداخت.


4- مرجع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت کجاست ؟

در حال حاضر مرجع رسیدگی به درخواست صدور گواهی انصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی است.


5- آیا حضور همه ورثه برای درخواست گواهی انحصار وراثت الزامی است ؟

خیر.حتی یک نفر از ورثه هم می تواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت بدهد.


6- استشهادیه در گواهی انحصار وراثت چطور و کجا تنظیم می شود ؟

استشهادیه باید به طور رسمی و در یک دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.در این استشهادیه سه نفر ذیل آن را امضاء می نماید که دو نفر آنها را سردفتر گواهی می کند و نفر سوم نیاز به گواهی سردفتر نیست.فرم مخصوص تنظیم استشهادیه گواهی انحصار وراثت را اگر دفترخانه اسناد رسمی نداشت می توانید از شورای حل اختلاف بگیرید.

دانلود فرم استشهادیه گواهی انحصار وراثت


7- آیا می شود بدون گواهی انحصار وراثت در اموال متوفی تصرف و دخالت کرد ؟

بدون گواهی انحصار وراثت هیچ گونه تصرفی در اموال غیر منقول و حساب های بانکی و خودرو و سهام متعلق به متوفی نمی توان کرد اما ورثه در عمل می تواند حتی بدون گواهی انحصار وراثت هم در اموال منقولی که نیاز به ثبت رسمی ندارد تصرف و دخالت کند.مثل: اسباب منزل و سایر اشیاء خصوصی متعلق به متوفی.


8- ضمانت اجرای عدم ذکر نام یکی از ورثه در گواهی انحصار وراثت چیست ؟

در صورتی که متقاضی گواهی انحصار وراثت، نام بعضی ورثه را در دادخواست خود قید نکند و در نتیجه عمل وی نام یک یا چند وارث در گواهی انحصار وراثت نیاید عمل وی جرم بوده و به حکم ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت در حکم کلاهبرداری است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: