تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی

دعاوی ملکی و غیر منقول

رای بدوی و تجدیدنظر مطالبه اجرت المثل و خلع ید از مشاعات
منظور از مشاعات یا مال مشاع، مال مشترکی است که بین دو یا چند نفر شریک وجود دارد.یکی از ضمانت اجراهای برخورد با شریک مشاعی که بدون رضایت سایرین در اموال مشاع و مشترک تصرف می نماید، ...
یکشنبه، 20 تیر 1400 - 15:30
پرونده دستور تخلیه فوری - شورای حل اختلاف
اطلاع از نکات هم درخواست تخلیه فوری ملک - دستور تخلیه دادخواست - دستور تخلیه خواهان : محسن ... نام پدر : فضل اله به نشانی : تهران.خیابان پاسداران ...... خواندده ...
شنبه، 08 خرداد 1400 - 15:30
نمونه پرونده خلع ید مشاعی (بدوی و تجدیدنظر)
در توصیف فلسفه دعوای خلع ید مشاعی و دلیل طرح آن مقدمتاً می توان چنین اشاره و آغاز نمود که وقتی چند نفر شریک ملکی هستند و یکی از آنها ملک را بدون وجود قرارداد و توافق با سایرین در ت...
چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه دادخواست و رای تجویز انتقال منافع
به مجرد انعقاد عقد اجاره مستاجر، مالک منافع مورد اجاره می شود به همین دلیل و مانند هر مالک دیگر حق خواهد داشت مال خود را در چارچوب قانون به دیگری انتقال دهد.این قاعده کلی حاکم بر ق...
شنبه، 18 اردیبهشت 1400 - 15:30
رای خلع ید و قلع و قمع بنا - بنیاد - ستاد اجرایی
اطلاع از نکات مهم خلع ید و بیرون کردن متصرف غیر قانونی رای دادگاه - خلع ید - قلع و قمع بنا به تاریخ : ...... پرونده کلاسه : ...... شماره دادنامه : ...... مرجع...
چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400 - 15:30
شکواییه و رای دادگاه کیفری - تصرف عدوانی
اصطلاحاً جرم تصرف عدوانی وقتی نمود پیدا می کند که شخصی بدون داشتن اذن از مالک یا بدون داشتن مجوز قانونی در میانه دوره تصرف شخصی که قانوناً متصرف است ملکی را به طور غیر قانونی تصرف ...
شنبه، 28 فروردین 1400 - 15:30
وکیل برای مشاوره و تنظیم قرارداد اجاره
مستاجر برای اینکه بتواند به صورت قانونی مالک منافع عین مستاجره شود، باید قراردادی به نام قرارداد اجاره یا قرارداد صلح منافع یا سایر قراردادهای تملیک منفعت با موجر منعقد نماید. زمان...
چهارشنبه، 29 بهمن 1399 - 13:11
لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی
به عنوان تاریخچه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می توان گفت، بعد از گذشت بیش از صد سال از تاسیس مجلس قانونگذاری و شروع تدوین قوانین، تغییر خاصی در نحوه معاملات راجع به املاک رخ نداد...
چهارشنبه، 17 دی 1399 - 15:30
راه های تقسیم اموال مشترک و مال مشاع
به دلایل مختلف ممکن است دو یا چند نفر در یک مال با هم شریک باشند.شراکت نیز می تواند به نحو مشاع یا مفروض باشد و دلایل اشتراک در یک مال هم می تواند قهری مثل ارث و یا اختیاری مثل خری...
جمعه، 26 اردیبهشت 1399 - 10:10