تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 خرداد 1400
تبدیل طلاق یکطرفه به توافقی

 تبدیل طلاق یکطرفه به توافقی

در یک تقسیم بندی کلی و از جهت متقاضی طلاق می توان آنها را به سه دسته طلاق به درخواست زوج، طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی (طلاق به درخواست هر دوی زوجین) تقسیم نمود.بسیار اتفاق می افتد که در طلاق یکطرفه چه به درخواست مرد باشد و چه زن.طرف دیگر با حضور در دادگاه اعلام رضایت نموده و نشان می دهد که خود نیز مایل به طلاق است و مثلاً زن و شوهری که به جهت اختلافات و لجبازی و عدم تمایل به تعامل و امکان توافق به سر می رند نحوه اجرای طلاق را نداشتند، در دادگاه با هم به سر نحوه جدایی و وقوع اصل طلاق توافق می نمایند.در ادامه نمونه ای ار یک پرونده عملی را مطالعه خواهید نمود که در آن زوجه (زن) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق یکطرفه نموده است و زوج پس از حضور ابراز تمایل به طلاق کرده و با این خواسته زوجه همراه شده است.قاضی نیز به جهت سازش حاصله اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است که بهتر است آن را گزارش اصلاحی موضوع ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی بدانیم.هر چند که قاضی شعبه 243 دادگاه خانواده تهران با مسامحه آن را رای نامیده اند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1145

 

دادخواست طلاق به درخواست زوجه

خواهان : طاهره .... نام پدر : محسن   به نشانی : تهران.خیابان شریعتی .......... .

خوانده : حسین .....  نام پدر : باقر   به نشانی : تهران.خیابان سبلان شمالی ........... .

وکیل یا نمایندده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

دلایل و منضمات : 

1- شهادت شهود و مطلعین

2- سند ازدواج شماره .. مورخ 1361/04/21 دفتر رسمی ازدواج شماره....

3- کارت ملی به شماره ....

4- شناسنامه به شماره ....

5- وکالت نامه به شماره ....

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه 

ریاست محترم دادگاه خانواده 

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواجی که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گرددیه در تاریخ 1361/04/21 با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هر دو از دایره حضانت خارج می باشند.حسب اظهارات موکل خوانده به جز پرداخت اجاره خانه هیچ نفقه ای به زوجه نمی پردازد و تمامی هزینه های زندگی را فرزندان می پردازند.از طرفی سوء رقتار زوج و فحاشی و توهین مکرر به زوجه زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل نموده است و فرزندان در طول این سالها همیشه شاهد بدرفتاری های زوج با موکل بوده اند و حاضر به شهادت می باشند.خوانده محترم مدتی است که زندگی مشترک را ترک نموده است.زوجه به جهت سوء رفتار زوج به شدت از وی کراهت دارد و همچنین ترک زندگی مشترک و بدرفتاری های مکرر زوج زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته است و با این وضع قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد.لذا زوجه با بخشش نیمی از مهریه درخواست صدور حکم طلاق را دارد.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه - تبدیل طلاق به درخواست زوج به طلاق توافقی

شماره دادنامه : ........

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۴۳ دادگاه خانواده تهران

دادنامه شماره : ..........
‏خواهان : خانم طاهره ........ با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها...... .

خوانده : آقاي حسین ......... به نشاني استان تهران خیابان سبلان شمالی ................ .

خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار - به تاریخ 92/07/21 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه مطرح نظر، دادگاه پس از بررسی اوراق ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

متن رای دادگاه - طلاق توافقی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم طاهره ........ با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای حسین ..... بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بشرح دادخواست پیوست پرونده که در جریان دادزسی، زوجین به طلاق توافق کردند با توجه به اوراق و به موجب سند نکاحیه ...... به مورخ 61/04/31 صادره از دفترخانه شماره ... حوزه ثبت تهران علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز است در دادخواست و نیز جلسه دادرسی از طرف اظهار گردید به علت وجود اختلافات خانوادگی و عدم تفاهم استمرار و ادامه زندگی زناشویی زوجین غیر ممکن گردیده و طلاق تنها راه حل تشخیص داده شده و تقاضای متارکه نمودند. مساعی دادگاه و داوران در ترغیب
آنان به ادامه زندگی مشترک و اصنلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و بلحاظ توافق حاصله النهایه دادگاه به استناد ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ۲۶ قانون حمایت مصوب ۱۳۹۲ به طلاق و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم امکنان سازش زوجین موصوف در ادامه زندگی زناشویی صادر و به آنان اجازه داده می شود با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق پس از پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه طبق توافق و بشرح آتی نسبت به اجرا و ثبت طلاق از نوع باین خلعی اقدام نمایند وکیل زوجه با داشتن اختیارات قانونی مهریه زوجه را در قبال طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل کرده است ۲- زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد ۳- فرزندان مشترک بالغ شده اند ۴- زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد احراز وجود شرانط از جمله مراعات مواد ۱۱۳۵ ۱۱۴۰۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق، ارائه گواهی پزشکی وجود یا عدم وجود جنین برا زامی است. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد بمدت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای دارای اعتبار می باشد. 

رییس شعبه 243 دادگاه عمومی تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب موردنظر