تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی

انحصار وراثت - ارث - وصیت

وکیل برای انحصار وراثت و تقسیم ارث
ورثه (وراث) تنها در صورتی می توانند در اموال متوفی تصرف نمایند که گواهی انحصار وراثت صادر شده باشد.گواهی انحصار ورثه یا گواهی حصر وراثت همان طور که از نام آن بر می آید اشاره به ورا...
دوشنبه، 06 مرداد 1399 - 00:04