تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی

امور کیفری - جرایم و مجازات ها

پرونده رابطه نامشروع - ارتکاب فعل حرام - دون زنا
اطلاع از نکات مهم رسیدگی به جرم ارتباط نامشروع شکواییه ارتباط و رابطه نامشروع - دون زنا شاکی : قای هادی ..... به نشانی : تهران.میدان حر .......... . مشتکی عنهم ...
دوشنبه، 03 خرداد 1400 - 15:30
نمونه حکم و رای دادگاه - حادثه در محیط کار
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا رای دادگاه - حادثه در محیط کار پرونده کلاسه : ...... شماره دادنانمه : ....... مرجع رسیدگی : شعبه 102 دادگاه عمومی...
چهارشنبه، 29 اردیبهشت 1400 - 15:30
نمونه پرونده توهین - فحاشی - تهدید
اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا شکواییه توهین - تهدید و فحاشی شاکی : خانم مریم ..... نام پدر : منصور به نشانی : تهران.خیابان گیشا ...... . مشتکی عنه...
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 15:30
خیانت در امانت، در مورد چک و اسناد
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبل سفته، چک، سند، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکا...
ﺳﻪشنبه، 10 فروردین 1400 - 12:55
وکیل برای شکایت و دفاع از اتهام و جرم قتل
قتل به معنی خارج ساختن روح و جان از بدن یک شخص توسط شخصی است به صورت غیر قانونی و بدون مجوز.قصاص مجازات اصلی و قانونی جرم قتل است.به عنوان مجازات جایگزین در صورت رضایت اولیای دم مج...
ﺳﻪشنبه، 10 فروردین 1400 - 12:44
جعل سند - انواع جعل - مجازات جعل
جرم جعل از جمله جرایم مطلق است، یعنی قانونگذار صرف نظر از حصول نتیجه و ورود زیان به قربانی، به جهت حفظ اعتبار اسناد، آن را جرم دانسته است و نتیجه آن را استفاده از سند مجعول و جرمی ...
دوشنبه، 09 فروردین 1400 - 08:18
نمونه شکواییه استفاده از سند مجعول - سند جعلی
جعل، تزویر و تقلب معانی قانونی شبیه و نزدیک به هم دارند.منظور از جعل سند به معنای خاص، دست بردن در محتویات و مندرجات و یا به طور کلی ساختن سند اعم از عادی یا رسمی است با سوء نیت، ص...
ﺳﻪشنبه، 19 اسفند 1399 - 15:30
لایحه دفاعیه - جرم کلاهبرداری
منظور از کلاهبرداری یا به عبارت دیگر تعریف جرم کلاهبرداری عبارت است از اینکه شخصی با استفاده از فریب و تقلب اقدام به بردن مال شخص دیگری بنماید.کلاهبرداری از جمله جرایم خاصی است که ...
ﺳﻪشنبه، 30 دی 1399 - 15:30
لایحه دفاعیه جعل اسناد دولتی
جعل به معنای ایجاد تغییر در مندرجات و ظاهر اسناد با سوء نیت و قصد مجرمانه و با علم به غیر قانونی بودن عمل است.دلیل جرم انگاری جعل ضرورت حفظ اعتبار اسناد و نظم حاکم بر اینگونه نوشته...
چهارشنبه، 19 آذر 1399 - 15:30
مفهوم و کاربرد آیین دادرسی کیفری
به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که به کشف جرم و تعقیب مجرم است و شامل تشریفات رسیدگی به جرم و تعقیب و تحقیق جرایم و نحوه بررسی و پذیرش دلایل می باشد.
جمعه، 18 مهر 1399 - 11:43
صفحه 1 از 3ابتدا   [1]  2  3  انتها