تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 اسفند 1399
نمونه استشهادیه تقسیط محکوم به

 نمونه استشهادیه تقسیط محکوم به

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 398

 

متن استشهادیه تقسیط محکوم به

بدین وسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب محمد .... فرزند .... به شماره شناسنامه .... صادره از ....  شماره ملی ........ که از امرار و معاش من اطلاع دارند و به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یکجای محکوم به مندرج در دادنامه شماره ....... (مهریه زوجه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده) نمی باشم. لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل ، گواهی نمایند.

                                                                                                                                                                                                  امضاء خواهان اعسار


گواه اول :

اینجانب ........ فرزند ......... بشماره شناسنامه ........ صادره از ...... به نشانی : ........................ که از طریق .......... از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                                                                                                                        امضاء گواه اول


گواه دوم :

اینجانب ........ فرزند ......... بشماره شناسنامه ........ صادره از ...... به نشانی : ........................ که از طریق .......... از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                                                                                                                        امضاء گواه دوم


گواه سوم :

اینجانب ........ فرزند ......... بشماره شناسنامه ........ صادره از ...... به نشانی : ........................ که از طریق .......... از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم.

                                                                                                                                                                                       امضاء گواه سوم

 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: