شماره: 5243
1400/03/03
پرونده رابطه نامشروع - ارتکاب فعل حرام - دون زنا
پرونده رابطه نامشروع - ارتکاب فعل حرام - دون زنا

 

شکواییه ارتباط و رابطه نامشروع  - دون زنا

شاکی :

قای هادی ..... به نشانی : تهران.میدان حر .......... .

مشتکی عنهم :

1- آقای علی ....... به نشانی : تهران.میدان حر ............ .

2- خانم ملیحه ..... به نشانی شاکی 

تاریخ وقوع جرم : به دفعات از یکسال پیش تا کنون

محل وقوع جرم : نشانی شاکی و مشتکی عنهم 

دلایل و منضمات :

1- ریز مکالمات و تماس های مکالمات طرفین (پرینت تلفن)

2- شهادت شاهد

3- صدای ضبط شده متهم

شرح شکواییه رابطه نامشروع

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام به عرض آن مقام محترم می رساند، مدتی پیش موکل گرامی متوجه می شود همسرش به طور پنهانی مدتی است با فردی از طریق تماس تلفنی و به صورت حضوری صحبت و تماس داشته و به طور مشکوکی در ساعات نبود موکل در خانه، منزل مشترک را ترک می نماید.تا اینکه مشتکی عنه آقای علی .... با موکل تماس رفته و ضمن اقرار و اعتراف به وجود رابطه با همسر موکل به مدت 4 سال، ابراز ندامت و پشیمانی می نماید.پس از آن بر خلاف انتظار متاسفانه این رابطه ادامه پیدا کرده و حتی ظاهراً به گفته آقای علی .... نقشه قتل هم طراحی می شود که موکل ضمن اعلام این مراتب خدمت آن مقام تقاضای تعقیب متهمین و تحقیق جرایم ارتکابی را می نماید.

 

لایحه دفاعیه  - ارتباط نامشروع - فعل حرام - دون زنا

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه 1545/31/91 مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحبه 18 تهرانبا عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای علی روشنی ( یکی از متهمین ) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیر ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی‌به راحتی از کنار آنها گذشتند. اینجانب بعنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادپار محترم نمودم تا مسئله روابط نامشروع طرفین تاحدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج ار عرف و شرع یک مرد او زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقمی نهاده نشد و خانم صفری با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرنه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود. موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دجار مشکلات حینیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود بعنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است . کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب جنایت می زنن.آمار جنایت های بیشماری که در مسائل ناموسی اتفای می افتد نشان از عقلائی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در
مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند.صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال اين چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجنا از اقندار دسنگاه قضایی در جامعه می کاهد. در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

با تشکر

 

 

رای دادگاه - رابطه نامشروع - فعل حرام - دون زنا

شاکی : آقای هادی .... با وکالت آقای مسعود محمدی   به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها ...... .

متهمین :

1- خانم ملیحه .....  با وکالت ......... به نشانی : تهران.میدان حر ..... 

2- آقای علی ..... به نشانی : تهران.میدان حر ...... .

اتهام : رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر زنا)

گردشکار - دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدیگ را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه -  رابطه نامشروع - منافی عفت - دون زنا

به موجب کیفرخواست صادره زا دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران 1- خانم ملیحه .... فرزند رحمان متاهل فاقد سابقه کیفری با وکالت ..... 2- آقای علی ... فرزند حسن 28 ساله مجرد و فاقد سابقه کیفری متهمند به ارتباط نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای هادی .... با وکالت آقای مسعود محمدی دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، اظهارات شهود، اقرار صریح متهم ردیف دوم و دفاعیات متناقض و بلا وجه متهم ردیف اول و همچنین ملاحظه سی دی ضبط شده از ارتباط تلفنی متهمین و عدم توجیه اخلاقی و منطقی بر مجاز بودن چنین ارتباطی فی ما بین متهمین را منطبق با فعل حرام دانسته و مستنداً به ماده 638 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 قانون مذکور هر یک از متهمین را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بذل از شلاق محکوم می نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجیددنظر استان تهران می باشد.

 

حق انتشار محفوظ است ©