شماره: 5087
1399/12/20
متن لایحه به دادگاه تجدیدنظر - مطالبه وجه چک
متن لایحه به دادگاه تجدیدنظر - مطالبه وجه چک

 

متن لایحه به دادگاه تجدیدنظر مطالبه وجه چک

«بسمه تعالی»

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند عطف به پرونده کلاسه ..... با تقدیم وکالت نامه از جانب آقای علی .....، اینجانب به وکالت از موکل نسبت به دادنامه شماره .... صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی تهران با استناد به بندهای(ج) و(ه) قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض و موارد ذیل را در مقام تجدیدنظرخواهی بیان می دارد:

 

1- در جلسه رسیدگی تجدیدنظرخوانده محترم حاضر نشده و اصول مدارک خود را ارائه نکرد لذا با استناد به ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی که خواهان را مکلف به ارائه اصول مدارک در جلسه رسیدگی نموده، دادگاه محترم  علیرغم اعلام ایراد از طرف موکل،به این امر توجه ننموده و اقدام به صدور رای نمود. سوالاتی که پیش می آید اینست که:

الف ) دادگاه محترم چگونه به این یقین رسیده بود که چک های مورد استناد تجدیدنظرخوانده واقعی بوده و جعل یا دست کاری نشده اند؟

ب) از کجا معلوم که امضای موکل اینجانب جعل نشده بود؟ مگر از روی اسکن مدارک می توان تشخیص داد که بر روی سند جعلی صورت گرفته یا خیر؟

ج) آیا موکل به عنوان خوانده این حق را نداشته که اصول چک ها را رویت کرده و اگر ایرادی وارد بود مطرح کند؟

 

2- در ظهر چک شماره سریال ابتدا آقای مصطفی .... اقدام به برگشت زدن چک نموده و سپس بدون اینکه حقوق آن را منتقل نماید، چک را به آقای علی.الف منتقل نموده و ایشان مجددا اقدام به برگشت زدن چک نموده و در نهایت حقوق خود را به تجدیدنظرخوانده منتقل نموده است.مگر می شود دارنده اول پس از برگشت زدن چک، بدون هیچ گونه امضا و انتقالی چک را در اختیار دیگری قرار دهد؟ وقتی چک به درستی به شخص دوم منتقل نشده پس در نتیجه ایشان هم نمی توانسته حقوق خود را به شخص سوم یعنی تجدیدنظرخوانده منتقل نماید که این امر ایراد دیگری بود که متاسفانه دادگاه محترم به این امر توجه ننموده است.

 

3- موکل هیچ گونه بدهی به تجدیدنظرخوانده ندارد بلکه آقای رامین .... فرزند موکل طبق قراردادی که با دارنده اول آقای مصطفی ..... منعقد نموده جهت پرداخت دستمزد در ازای ایفاء تعهد، اقدام به تحویل چک های متنازع فیه نموده در نتیجه چک ها تنها وسیله پرداخت بوده اند و متعهد اصلی آقای رامین ..... بوده و نه موکل همچنین با توجه به اینکه دارنده اول یعنی آقای مصطفی ... به تعهد خود عمل ننموده لذا مستحق دریافت وجوه چک های فوق الذکر نبوده و به همین دلیل نیز چک ها با عدم تامین موجودی و در نهایت برگشت، مواجه شده اند که به همین جهت جلب آقای رامین .... به عنولن ثالث به دادرسی جهت شفاف شدن موضوع مورد استدعاست.

با عنایت به موارد فوق از آنجائی که دادنامه صادره قانونی و شرعی نمی باشد و دارای ایرادات اساسی نیز می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

باتشکر و تجدید احترام

 

 

حق انتشار محفوظ است ©