شماره: 5031
1399/10/30
لایحه دفاعیه - جرم کلاهبرداری
لایحه دفاعیه - جرم کلاهبرداری

منظور از کلاهبرداری یا به عبارت دیگر تعریف جرم کلاهبرداری عبارت است از اینکه شخصی با استفاده از فریب و تقلب اقدام به بردن مال شخص دیگری بنماید.کلاهبرداری از جمله جرایم خاصی است که از طرف قانونگذار نگاه سختگیرانه ای نسبت به آن وجود دارد به طور مثال کلاهبرداری از جمله جرایمی است که مشمول مرور زمان نمی شود. و نیز اینکه قاضی حتی بدون درخواست شاکی هم متهم را ملزم به رد اموال برده شده از شاکی می نماید.جرم کلاهبرداری مطابق یک تقسیم بندی جزء جرایم یقه سفید است به این معنا که مرتکب با کم ترین درگیری فیزیکی و تلاش عملی و به اصطلاح با به در و دیوار کوبیدن خود و با ظاهری آراسته اقدام به فریب قربانی و بردن مال او می کند!!!!!

 

 

لایحه دفاعیه جرم کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران

باسلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه .... به عرض آن مقام می رسانم:

 

1- موکل در تاریخ 7/2/91 با اصرار مشتکی عنه و با وعده وعیدهای ایشان مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال جهت ورود به شرکت و بهرمندی از سود شرکت (طبق وعده های مستکی عنه) به ایشان پرداخته و مشتکی عنه خود را صاحب شرکت و صاحب کارخانه در کشور ترکیه معرفی نموده و به ظاهر هر چکی از حساب خود یا حسابی که خود حق امضای آن را دارد در مقابل مبلغ اخذ شده صادر نموده و به موکل می دهد.موکل پس از مراجعات مکرر جهت اخذ وجه پرداخت شده با امتناع مشتکی عنه مواجه شده و نهایتاً متهم محل شرکت را تخلیه نموده و از دسترس موکل خارج می شود و موکل هم جهت وصول طلب خود به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت می زند و متوجه می شوند که چک صادر شده هیچ ربطی به مشتکی عنه (آقای حامد....) نداشته و از حساب فردی بنام رباب .... می باشد که مدیر عامل شرکت و صاحب حق امضاء هم هستند.یعنی آقای حامد .... بدون اینکه حقی و سمتی داشته باشند با جلب اعتماد و فریب موکل و دادن وعده های واهی مبلغ مورد نظر را از موکل اخذ نموده اند و در مقابل چکی را به ایشان داده اند که احتمالاً به دلیل عدم دسترسی به صادر کننده امکان وصول وجه آن نباشد و حتی به نظر می رسد مدیریت خانم رباب ..... به شرکت فوق با نقشه قبلی باشد و احتمالاً ایشان هم فردی عامی و بی اطلاع و مفلس است که مورد سوء استفاده مشتکی عنه قرار گرفته است.همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت شرکت ها ملاحظه می فرمائید آقای حامد ..... هیچ نقش و سمت و حق امضایی در شرکت نداشته وظاهراً هیچ مسئولیت قانونی و حقوقی هم به پرداخت وجوهی که اخذ کرده اند  ندارند و همین مطلب را ابزار سوء استفاده و کلاهبرداری قرار داده و طلبکاران هم هیچ دسترسی به مدیر عامل صوری شرکت (که احتمالاً او هم مالی در دست ندارد) ندارند.

 

2- خانم نگار .... (یکی از شهودی که در محضر حضرتعالی ادای شهادت نموده اند) نیز عنوان نموده اند خانم رباب. .... احتمالاً خاله یا مادر مشتکی  عنه می باشد و به هیچ وجه در محل شرکت حاضر نشده است ولی در هر حال ابراز اطمینان کرده اند که ایشان (خانم رباب ... ) یکی از بستگان مشتکی عنه است.

 

3- همانطور که در پرینت سایت اداره شرکتها که پیوست لایحه تقدیمی است مشاهده می فرمایید (پیوست شماره1) در این شرکت هم اشخاص متعددی با اسامی خانوادگی مشابه حضور دارند و احتمالاً هدف این شرکت انجام اقدامات فریبکارانه مشابه است که با عنایت تشخیص حضرتعالی جهت تشحیذ ذهن آن مقام اخذ شده و تقدیم می گردد.

 

 با عنایت به کلیه مراتب فوق و مدارک موجود و اظهارات شهود مستدعی است جهت جلوگیری از اقدامات کلاهبردارانه و سوء استفاده جویانه مشتکی عنه از دسترس خارج شدن ایشان دستور مقتضی را در خصوص جلب و منع خروج ایشان از کشور صادر فرموده و نیز هر گونه دستور و رسیدگی و تحقیق که خود حضرتعالی با عنایت تدبیر قضایی ، صلاح میدانید صادر و اعمال فرمایید.

با تقدیم احترام مجدد

وکلای شاکی

 

حق انتشار محفوظ است ©