شماره: 5026
1399/10/24
لایحه دفاعیه - الزام به تمکین از طرف زوج
لایحه دفاعیه - الزام به تمکین از طرف زوج

در صورتیکه زن (زوجه) بدون عذر موجه منزل مشترک با زوج را ترک نماید و یا در منزل انتخابی زوج ساکن نشود و یا به تکالیف زناشویی خود که داشتن رابطه صمیمانه و محبت آمیز با شوهر است عمل ننماید مرد می تواند برای اجبار وی دادخواست الزام به تمکین بدهد.البته باید در نظر داشت که صمیمیت، دوستی و محبت را نمی شود با دستور، اجبار و الزام از طرف محکمه بدست آورد و در عمل حکم الزام به تمکین اصلا قابل اجرا نیست و کسی ندیده است که اجرای احکام دادگستری به محل اقامت زنی رفته و او را به زور به منزل شوهر ببرنند و در آنجا مقیم نمایند!!! دلیل طرح این دعوا از سوی مرد و زوج صرفاً اثبات این مراتب است که زن ناشزه بوده و استحقاق دریافت نفقه ندارد و البته بعضاً این منظور ضمنی که مرد با اثبات نشوز خود را از پرداخت تا نصف اموال در صورت طلاق معاف نماید یا در صورتی که قصد ازدواج مجدد داشته باشد با داشتن حکم نشوز زن قاضی را برای اجازه ازدواج مجاب نماید.

 

لایحه دفاعیه - الزام به تمکین زوجه 

 

 

«به نام خدا»

ریاست محترم شعبه نهم دادگاه عمومی (خانواده) 

باسلام و احترام

بدینوسیله به عرض عالی می رسانم اینجانب علیرضا .... در تاریخ 16/03/95 دادخواستی با موضوع الزام خوانده به تمکین، به طرفیت همسرم تقدیم دادگاه خانواده شهر تهران نمودم که حسب تشخیص مقام محترم ارجاع به شعبه 258 دادگاه خانواده آن شهر ارجاع گردید و نشانی خوانده را یکی آپارتمانهای متعلق به ایشان در شهر تهران قرار دادم که ایشان با حضور در جلسه رسیدگی مذکور نشانی خود را شهر خرم آباد اعلام نموده و رئیس شعبه مذکور هم با پذیرش این امر و صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به این دادگاه ارسال نموده اند. به هرحال درخصوص این خواسته لازم بذکر است اینجانب و زوجه در تاریخ 23/06/1393 با یکدیگر ازدواج دائم نموده ایم و مدتی هم با یکدیگر در شهر خرم آباد ساکن بوده ایم و بدلیل تغییر شرایط کاری اینجانب و انتقالم به شهر تهران و اشتغال در ستاد بازسازی عتبات عالیات، بارها شفاهاً و به موجب اظهارنامه از خوانده محترم درخواست نموده ام که موجبات مراجعت به تهران و زندگی در مسکن تأمین شده را فراهم نماید که هر بار به بهانه های مختلف از این تکلیف سرباز زده اند. که بدین وسیله از مقام محترم ریاست دادگاه تقاضا دارم دستور مقتضی درخصوص الزام ایشان به تمکین عام و خاص و سکونت در منزل اینجانب صادر فرمایند.

لازم به ذکر است فی مابین عقد ازدواج شرطی به نفع زوجه جهت  تعیین مسکن و اقامتگاه وجود ندارد و زوجه از قبل از ازدواج به شغل طبابت مشغول بوده و اینجانب ممانعتی در این خصوص نداشته و ندارم فقط راضی به اشتغال ایشان در شهری غیر از اقامتگاه خود  نیستم و طبیعی است که ایشان در انتخاب بین اشتغال در این شهر و انجام وظایف همسری، لازم و واجب است که به تکالیف همسری و زناشویی خود عمل نمایند.

باتشکر و تقدیم احترام

 

 

حق انتشار محفوظ است ©