شماره: 2761
1399/07/18
مفهوم آئین نامه اجرایی
مفهوم آئین نامه اجرایی

آئین نامه اجرایی  به مجموعه مقرراتی گفته میشود که نحوه اجرای یک قانون خاص را مشخص می نماید

 

 

نکات مهم آیین نامه اجرایی

  • آیین نامه به مقرراتی گفته میشود که توسط مقامات صلاحیت دار وضع و در معرض اجرا قرار میگیرد و هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه است.
  • یکی از انواع آیین نامه ها ، آیین نامه اجرائی است که برای اجرای قانون وضع می گردد.
  • به این معنا که گاهی قانون  کلیات و ارکان موضوع مورد اجرا را مقرر نموده ولی به جزئیات نپرداخته است.
  • در این موارد قوه مجریه جزئیات و ریزه کاری های آن را تنظیم و به تصویب میرساند. البته میان آیین نامه های مصوب قوه مجریه ( هیات دولت ) باید قائل به تفکیک شد .
  • در برخی موارد دولت پس از تصویب قانون متوجه کم و کاستی های آن می شود و در این موارد خود را متعهد و مکلف به تدوین آیینامه می داند اما گاهی اجرای قانون، بدون تصویب آیین نامه اجرائی  ممکن نیست و لازم الاجرا شدن قانون منوط به تصویب آیین نامه ها اجرائی است.(ماده 138 قانون اساسی)
  • در مورد اول آن آیین نامه به تصمیم قوه مجریه تصویب شده است و در مورد دوم آیین نامه اجرائی پارلمانی است و در متن قانون مصوب مجلس لزم تصویب آن پیش بینی شده است .
  • به دلیل عدم استقلال ذاتی اینگونه آیین نامه ها، به آنها آیین نامه غیر مستقل نیز میگویند.
  • لازم به ذکر است که درجه اعتبار آیین نامه ها در سلسه مراتب قوانین پایین تر از قانون موضوعه است و در مواردی که با قانون درای تعارض باشد ، قانون حاکم و مسلط است.

 

 

مطالب مرتبط با آیین نامه :

1- متن آیین نامه قانون حمایت خانواده 

2- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

3- آیین نامه پیش فروش و پیش خرید آپارتمان

 

 

حق انتشار محفوظ است ©