شماره: 2749
1397/10/13
نقش آموزش و پرورش در ترویج حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

 

نظام آموزشی در زمینه ترویج حقوق شهروندی مسئولانه‌تر عمل کند
 «حقوق شهروندی از جنس حق مطالبه است»، گفت: نظام آموزشی و رسانه‌ای ما در زمینه ترویج حقوق و تکالیف شهروندی باید مسئولانه‌ و خلاقانه‌ و توسعه‌مندتر عمل کند.

صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا درباره مقوله حقوق شهروندی در جامعه، اظهار کرد: برای تحقق اصولی این حقوق در جامعه، ابتدا شناسایی و سپس ترویج و آموزش مطرح می‌شود لذا حقوق شهروند مقید و ملتزم به تکلیف است.

وی افزود: یک نظم و نظام با دو کارکرد، منتج به تامین خیر عمومی و نیز ترویج مطالبه حقوق و تقید به ادای تکالیف می‌شود؛ لذا رسانه و صداوسیما و نظام آموزشی باید به صورت همساز و همبسته، زمینه مشارکت آگاهانه شهروندان را تمهید کنند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: بدون فرهنگ سازی و اقدام ترویجی نمی‌توان حاکمیت قانون بر مدار حقوق شهروندی را متجلی ساخت و نظام آموزشی و رسانه‌ای ما در زمینه ترویج حقوق و تکالیف شهروندی باید مسئولانه‌تر و خلاقانه‌تر و توسعه مندتر عمل کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: رسالت آموزشی و ترویجی این رشته از حقوق آن گاه که به ساحت تاریخی آن توجه می‌شود، قابل ذکر است و نظام آموزشی بیشتر تکلیف مدار است؛ با این وصف باید یک نهضت آموزش و ترویج حقوق شهروندی داشته باشیم.

وی با تاکید بر این‌که «زمینه‌های فرهنگی و ارزشی حفظ و تضمین حقوق شهروندان باید در کشور نهادینه شود»، گفت: آن‌چه به نظر می‌رسد برای حوزه عمومی ضروری است ایجاد عرصه گفت‌وگو و تعامل و آموزش و پژوهش در زمینه بسط و تکریم حقوق شهروندی است.

زاهدپاشا در پایان با اعتقاد به این‌که «نظام حقوقی عمدتا ناظر بر تکلیف محوری است تا شهروند سالاری» گفت: منشور حقوق شهروندی و مضامین اصل سوم و فصل سوم قانون اساسی می‌تواند فرصتی برای توسعه و تعمیم و تعلیم حقوق شهروندی تلقی شود.

 

حق انتشار محفوظ است ©