شماره: 3940
1400/02/27
نحوه تقسیم ارث پدربزرگ

سلام پدربزرگ بنده وقتی که فوت شد سه پسر یک دختر و همسر و پدر و مادر و یک برادر داشت.سپس پدر و مادر فوت شدند و برادر زنده بود.اکنون همان برادر نیز فوت شده است و ورثه انها ادعا دارند که زمین کشاورزی ک از پدر بزرگ ما رسیده و 19 سهم بوده 7 سهم مال انها و 12 سهم مال 3 پسر و 1 دختر و همسر متوفی است.میخواستم بپرسم این ادعا در خصوص تقسیم ارث پدربزرگ درست و قانونی هست یا خیر اگر نه که لطف کنید درستش رو بفرمایید و راه بازپس گیری باقی سهم را نشان دهید

 

پاسخ - تقسیم ارث پدربزرگ بین همسر، فرزند، پدر و مادر

  • ورثه پدربزرگ شما حین الفوت عبارت بوده اند از : سه پسر، یک دختر، یک همسر، پدر و مادر که طبیعتاً هر یک از پدر و مادر در این فرض یک ششم (هر دو با هم یک سوم) از ماترک متوفی را به ارث برده اند.چون اموال در زمان حیات پدر و مادر متوفی تقسیم نشده است پس از فوت پدر و مادر اموال به تنها فرزندشان که برادر پدربزرگ شما بوده می رسد و طبیعتاً چون در زمان زنده بودن این شخص هم اموال تقسیم نشده آن میزان ارث پس از فوت برادر پدربزرگ به فرزندان ایشان می رسد در نتیجه هر آنچه که سهم پدر و مادر پدربزرگ شما بوده الان متعلق به عموزاده های شما است یعنی ؛ یک سوم از کل ماترک.که البته صحیح است اول سهم زوجه (همسر پدربزرگ) محاسبه شود و سپس یک ششم مادر پدربزرگ و یک ششم پدر پدربزرگ.
  • به طور اجمالی طبق محاسبه من سهم عموزاده ها تقریباً پنج و نیم سهم می شود.
حق انتشار محفوظ است ©