تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران

 نحوه تقسیم ارث پدربزرگ

سلام پدربزرگ بنده وقتی که فوت شد سه پسر یک دختر و همسر و پدر و مادر و یک برادر داشت.سپس پدر و مادر فوت شدند و برادر زنده بود.اکنون همان برادر نیز فوت شده است و ورثه انها ادعا دارند که زمین کشاورزی ک از پدر بزرگ ما رسیده و 19 سهم بوده 7 سهم مال انها و 12 سهم مال 3 پسر و 1 دختر و همسر متوفی است.میخواس...
دوشنبه، 27 اردیبهشت 1400 - 15:30
صفحه 2 از 2ابتدا   1  [2]  انتها
سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست