تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: شنبه 20 شهریور 1400

 تاثیر نداشتن شغل در سفاهت و معنی سفیه

با سلام و احترام آیا اگر فردی شغلی نداشته باشد و پس از گذشت زمان طولانی نتوانسته باشد کار پیدا کند به صرف این مسئله می توان او را سفیه دانست ؟ و به طور کلی به چه کسی سفیه می گوییم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4

مفهوم سفیه و تاثیر سفاهت در انجام معاملات

  • سفیه در لغت به معنای جاهل و احمق است و در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه میگویند که اسراف در خرج کردن داشته باشد و تصرفات مالی او به دور از عقل است. و در واقع صفاتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموال او بشود و معمولا در معاملات به سود و زیان توجهی ندارد.
  • عدم رشد سفیه ممکن است متصل به زمان صغر باشد یا پس از رسیدن به سن بلوغ این ویژگی را از دست بدهد و محجور گردد. (بند 2 و3 ماده 1218)
  • در حالت اول که متصل به دوران صغر است نیاز به حکم دادگاه نیست چون رشد حادث شده است و به اثبات نیازی نیست .
  • اما در حالت دوم که سفاهت به دوران صغر او متصل نیست نظرات اختلافی زیادی وجود دارد اما نظر صحیح این است که به حکم دادگاه نیازمند است
  • ماده 70 قانون امور حسبی نیز در این باره تصریح دارد : اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود ...... ماده 71 همین قانون هم اماره ای است بر اینکه در این حالت اثبات سفاهت نیازمند رای دادگاه است . اما این حکم جنبه اعلامی دارد نه تاسیسی و به این معناست که دادگاه احراز میکند که در مدت معینی در زمان گذشته شخص رشد خودش را از دست داده است و محجور شده است.
  • اعمال حقوقی سفیه: حجر سفیه محدود به امور مالی اوست و در امور غیر مالی مثل طلاق کاملا اهلیت دارد و خود او به تنهایی میتواند انجام دهد.اعمال حقوقی سفیه در فقه و قانون اصولا غیر نافذ است و با اجازه و تنفیذ اولیای قانون او صحیح تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه اجازه و تنفیذ به مصلحت سفیه باشد (مواد 1241 و 1242 قانون مدنی)
  • اما در مورد اعمال صرفا نافذ مثل دریافت هدیه بلا عوض نیازی به اجازه ولی یا قیم نیست و بدون اذن آنها هم صحیح تلقی خواهد شد این حکم در انتهای ماده 1214 قانون مدنی ذکر شده است. اما معاملات صرفا مضر که بر خلاف مصلحت سفیه است ولو با اجازه ولی قانونی باطل و بلااثر است .
  • در مورد مسولیت مدنی سفیه هم باید گفت که قانون ما به پیروی از فقه فرقی بین رشید و غیر رشید قایل نشده است و هر دو را ضامن تلقی کرده است ماده 1216 قانون مدنی صغیر مجنون و غیر رشید را که باعث ضرر شوند ضامن تلقی کرده است. و اگر کسی عمدا مال خود را به سفیه بدهد و او مال را تلف کند سفیه مسوول است زیرا مباشر (سفیه) اقوی از سبب( صاحب مال ) است این نکته در ماده 1215 قانون مدنی هم ذکر شده است.

 

مواد قانونی قابل استناد - سفیه

ماده 1218 برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود - 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند. 2 - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند. 3 - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.

ماده 1215 - هرگاه کسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.

ماده 1216 - هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است .

ماده 1214 - معاملات وتصرفات غیررشیددراموال خودنافذنیست مگر بااجازه ولی یاقیم اواعم ازاینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.معذلک تمکلات بلا عوض از هر قبیل که  باشد هم بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1241 - قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله کندکه درنتیجه آن خود مدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم.

ماده 1242 - قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم

ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.‌

ماده 71 - در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص عقود و قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست