تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
نمونه پرونده عملی خلع ید از ملک مشاع
خلع ید مشاعی موضوع درخواست کسی است که قسمتی از یک مال را به نحو مشاع با فرد یا افراد دیگری شریک است.در صورت عدم توافق طرفین بر سر نحوه تصرف یا فروش یک شریک صرفنظر از میزان سهم اش م...
جمعه، 15 فروردین 1399 - 23:10
دادخواست و حکم رفع تصرف عدوانی و اجرت المثل
دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت قانونگذار است از متصرف سابق و از کسی که سابقه تصرف در ملکی دارد.دعوای تصرف عدوانی بر خلاف خلع ید فقط در مورد اموال غیر منقول صادق است.در تصرف عدوانی قاض...
جمعه، 15 فروردین 1399 - 22:08
نمونه پرونده عملی گواهی انحصار وراثت
اطلاع از نحوه درخواست و مراحل صدور گواهی انحصاروراثت
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 17:47
شکواییه و رای دادگاه صدور چک بلامحل
آشنایی با موارد دفاع صادرکننده چک بلامحل - چک برگشتی پرونده عملی صدور چک بلامحل شکواییه صدور چک بلامحل دادگاه : شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری وقت رسیدگی : 94/10/24 ...
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 13:43
مراحل طلاق به درخواست زوجه - زن
طلاق به درخواست زن و زوجه به جهت مقاومت قانونگذار ایران به تبعیت از شرع، کار بسیار مشکلی است نگاه سنتی و مرد سالارانه به زندگی مشترک در قوانین سنتی ایران و سپردن عنان انحلال رابطه ...
ﺳﻪشنبه، 05 فروردین 1399 - 19:12
دادخواست و حکم مطالبه اجور معوقه - اجاره بها
موضوع قرارداد اجاره، واگذاری مالکیت منافع ملک مورد اجاره در مقابل مبلغی تحت عنوان اجاره بها است.در صورتی که مستاجر مبلغ اجاره های عقب افتاده را به موجر پرداخت نکند، مالک حق خواهد د...
یکشنبه، 03 فروردین 1399 - 23:01
دادخواست و حکم مطالبه وجه حواله - چک غیر بانکی
چک های غیر بانکی و چک هایی عهده بانک ها صادر نمی شود و پرداخت کننده آن یک بانک نیست در اصطلاح حقوقی حواله نامیده می شوند و مشمول مقررات قانون صدور چک نیست ولی بسیاری از مقررات قانو...
ﺳﻪشنبه، 27 اسفند 1398 - 12:20
صفحه 2 از 2ابتدا   1  [2]  انتها