تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1399
تعدیل مهریه - افزایش و کاهش اقساط مهریه

 تعدیل مهریه - افزایش و کاهش اقساط مهریه

پس از صدور حکم مهریه، زوج این امکان را دارد که از دادگاه تقاضا نماید با توجه به توانایی مالی او پرداخت مهریه تقسیط شود و یا می تواند با درخواست اعسار مهریه از دادگاه تقاضای مهلت نماید.دادگاه خانواده  نیز در عمل و پس از این درخواست، یا به متقاضی مهلت می دهند و یا بدهی را تقسیط می کنند و یا حتی هر دو روش را با هم اعمال می نمایند.پس از قبول تقاضای تقسیط یا مهلت و گذر زمان در صورتی که در وضعیت مالی بدهکار یا اوضاع مالی جامعه تغییری رخ دهد (تغییر اعم از بهتر شدن یا بدتر شدن) هر یک از طرفین (چه محکوم له چه محکوم علیه) می توانند تقاضای تعدیل اقساط مهریه بنمایند.در صورتی که قاضی در وضعیت مالی طرف تغییری کشف نماید (مثل اینکه مثلا سکه گران تر یا ارزان تر شود) با توجه به اینکه تقاضا از سمت چه کسی است میزان اقساط را افزایش یا کاهش می دهد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5475

 

دادخواست افزایش اقساط مهریه (تعدیل مهریه)

مرجع رسیدگی : شعبه هفتاد و پنجم دادگاه عمومی 

کلاسه پرونده : .............
تاریخ رسیدگی : 91/8/18
خواهان : نرگس ...........
خوانده :  رضا.............

خواسته: افزایش اقساط مهریه به میزان یک میلیون تومان

دلایل و منضمات :

1- پرونده اجرایی شماره .....

2- مدارک مربوطه به اموال خوانده

متن دادخواست تعدیل مهریه :

ریاست محترم شعبه 75 دادگاه خانواده 
با سلام و احترام نظر به اینکه به موجب دادنامه صادره از همان دادگاه محترم موکل از قرار ماهیانه پنج میلیون ریال تقسیط گردیده و عنایتاً به اینکه از تاریخ صدور حکم اعسار به موجب دادنامه شماره ...... شعبه محترم 75 حدود 15 ماه گذشته که در این مدت اولاً حقوق خوانده بنا به روال معمول ادارات دولتی افزایش یافته ثانیاً شاخص نرخ تورم روند صعودی قابل ملاحظهای نشان میدهد که بر هیچکس پوشیده نیست و عنایاتاً به کسب اموال و دارایی ها قابل توجه از سوی خوانده که مدارک آن تقدیم میگردد تقاضای افزایش اقساط مهریه را دارم.

 

گردشکار : دادخواست تقدیم دادگاه شده دستور ثبت و ابلاغ به طرفین داده شد.دادخواست 1000 تومان تمبر خورده.
حکم اعسار و تقسیط ضمیمه دادخواست است و برابر اصل شده و وقت به نماینده وکیل ابلاغ و تعهد نموده و برای خوانده اخطار ارسال میشود.

 

 

لایحه - افزایش اقساط مهریه (تعدیل مهریه)

خوانده لایحه ای برای جلسه فرستاده به تاریخ 91/8/14 ثبت دفتر لوایح شده در آن بیان نموده من فردی کارمند هستم که در بنیاد جانبازان اشتغال دارم فقط ممر درآمدم حقوق دریافتی از محل کار برابر حکم حقوقی میباشد و هیچگونه مال و اموال منقول و غیر منقول نیز دارا نمیباشم و هم اکنون نیز مستاجر هستم که با فرزند زندگی میکنم و به دلایل ذیل وضعیت زندگی و استطاعت مالی ام از سال گذشته بسیار خوابتر گردیده طوری که زندگی من سخت و دشوار میباشد و با عملکرد همسرم در واقع من نابود گردیدهام حال چگونه وکیل محترمه اذعان مینماید که اموالی اخیر تحصیل نمودهام و وضعیت حقوقی من خوب میباشد و برای این ادعا چه دلیلی میتواند بیاورند. 
1- برابر احکام حقوقی فقط 10% به حقوق من افزوده شده در صورتیکه هزینه های متعلقه دقیقاً دوبرابر شده
2- با توجه به عدم تمکین همسرم و ترک منزل سرپرستی و نگهداری فرزندم و رسیدگی به امورات روزمره زندگی هزینه مضاعف برای من بوجود آمده است.
3- با توجه به اتنقال جهیزیه و لوازم زندگی توسط همسرم مجبور به تهیه لوازم زندگی شدهام و هزینه و بدهکار سنگینی برای من بوجود آمده است.
4- قبلا در منزل استیجاری که با پول رهنی اجاره نموده بودم زندگی میکردیم که با توجه به توقیف وجه رهن منزل ناچار منزل استیجاری جدید را با پرداخت اجاره ماهیانه در اختیار دارم که همین امر مقدار زیادی از حقوق ماهیانه خودم را میبرد.
5- برابر مدارک موجود موتور تحویلی از اداره به اینجانب توسط افراد سارق به سرقت رفته که از این بابت باید ماهیانه جریمه وجه موتور را به اداره پرداخت نمایم که این امر به مشکلات من افزوده است و هزینه جدید است. 
6- اتومبیل پراید را که به اقساط از برادرم خریداری کردم با توجه به خرابی به فروش آن شدم که خریدار کلاه بردار بوده و هماکنون چکهای ایشان برگشت خورده است و در زندان بسر میبرد که بدهی اتومبیل را باید من پرداخت نمایم.
7- ماهیانه با توجه به کرایه منزل و اقساط پرداختی به بانک و صندوقهای قرض الحسنه و کسورات قانونی و هزینههای روزمره زندگی و حق سرویس ایاب و ذهاب فرزندم و شهریه مهد کودک و... با دریافت وام و قرض و تلاش در ادامه زندگی دارم. زیرا به هسمرم علاقه دارم که مجدداً همسرم به زندگی بازگردد و از کانون خانواده بهره ببرم.
8- کلیه مهریه همسرم 120 سکه بهار آزادی میباشد که تا کنون حدود 550/000/000 ریال آن را از محل توقیف وجه رهن منزل و یک خط موبایل دریافت نموده والباقی به همان صورت حکم قبلی ماهیانه ده میلیون ریال آمادگی پرداخت آن را دارم و بیش از آن برایم مقدور نیست و دین را بر ذمه خود قبول و منکر پرداخت آن نمی باشم لذا استدعای صدور حکم شایسته قانونی از محضر محترم مقام عالی قضایی دارم.
9- جهت استحضار تاکنون دوبار حکم اعسار اینجانب از طرف دادگاه محترم و یکبار از طرف دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته در پایان کلیه مدارک موارد مشروحه در صورت ضرورت تقدیم میشود.
جلسه رسیدگی 91/8/18  در وقت مقرر شعبه 75 دادگاه عمومی با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل می باشد و پرونده کلاسه ................ تحت نظر است وکیل خواهان و خوانده حاضرند.
وکیل خواهان خانم ........... اعلام میدارد. بنام خدا احتراماً نوشته حسب درخواست تقدیمی است تقاضای الزام خوانده به افزایش اقساط مهریه از قرار ماهیانه یک میلیون تومان با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش پول و افزایش درآمد خوانده محترم و نظر به اینکه اموال ایشان تکافوی پرداخت اقساط بیش از این را دارد. فعلا عرض ندارم خوانده اعلام میدارد لایحه ای تقدیم کرده حقوق من فعلا 10% افزایش یافته اقساط صندوق قرض الحسنه میپردازم فقط ماهی 400 هزار تومان از حقوقم به دستم میرسد توان اضافه پرداخت ندارم. خانم حدود 55 میلیون تومان گرفته بابت توقیف وجه الرهن و یک خط موبایل الباقی را اقساط پرداختم ندارم نفقه بدهم.
وکیل خواهان فعلا حرفی ندارم.
دادگاه ضمن ختم رسیدگی اعلام رای مینماید.

 

 

 

رای دادگاه - افزایش اقساط مهریه (تعدیل مهریه)

در خصوص خانم نرگس .............. فرزند غلامرضا با وکالت خانم .............. وکیل دادگستری بطرفیت آقای رضا ............ فرزند احمد بخواسته افزایش اقساط مهریه به میزان ده میلیون ریال دادگاه با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و ملاحظه مدارک و مستندات و استماع اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده به شرح منعکس در صورت جلسه 91/8/18 که ضمن آن وکیل خواهان اظهار داشته با عنایت به افزایش حقوق و سرمایه خوانده تقاضای افزایش اقساط مهریه از ماهی پانصد هزار تومان به ماهیانه یک میلیون تومان را دارند و خوانده در مقام دفاع توضیح داد. حقوق وی مطابق مدارک پیوست 10% اضافه شده با توجه به افزایش نرخ تورم هنوز توانایی پرداخت بیشتر را ندارم از طرفی خانم وی پنجاه و پنج میلیون تومان نقد گرفته وافزایش آن مقدور وی نمیباشد در مجموع با ملاحظه اینکه وکیل خواهان در اثبات ادعای خویش در خصوص افزایش سرمایه و تمکن و توان مالی بیشتر خوانده دلیل و مدرکی ارائه نکرده و از طرفی چنانچه اموالی اعم از منقول وغیر منقول اضافه نموده خواهان میتواند از طریق اجرای احکام در خصوص توقیف اموال اقدام داشته و پرداخت را رد مینماید لذا دادگاه با توجه به فقد دلایل اثباتی در خصوص افزایش بضائت اقتصادی خوانده دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده 1257ق.م حکم به رد دعوی صادر، رای صادره قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

 

نظر نهایی - افزایش اقساط مهریه

در این پرونده مطالب ذیل قابل ذکر میباشد:
1- دعوی افزایش اقساط محکوم به از جمله دعاوی مالی بوده میبایست توسط وکیل محترم خواهان تقدیم میشده در صورتیکه این عمل انجام نشده و حتی تمبر ابطال شده نیز مازاد بر هزینه دعاوی غیر مالی است که در این خصوص پرونده اشکال دارد.
2- وکیل محترم خواهان در متن دادخواست ادعا نمودهاند بنا به روال معمول حقوق خوانده افزایش و نرخ تورم نیز روند صعودی داشته باشد این دو جمله خود نفی کننده افزایش درآمد ظاهری خوانده میباشد چرا که مطابق جمله دوم افزایش نرخ تورم افزایش حقوق خوانده را خنثی مینماید و در خصوص دلایلی که بر افزایش مازاد بر مبلغ مقرر بپردازد تقدیم دادگاه نگردیده و نظر به اتسحصاب وضع سابق که توسط دادگاه اولیه که حکم نقسیط را احراز گردیده و دلیلی مستحکمی که بتواند وضع جدید خوانده را عنوان نماید ارائه نگردیده لذا حکم دادگاه به رد دعوی خواهان صحیحاً صادر شده است.
3- دادگاه محترم بنا به ماده 199ق.آ.د.م میتوانسته جهت احراز حقیقت با ارجاع امر به ضابطین دادگستری و تحقیق محلی جهت ملائت خوانده تحقیقاتی انجام دهد ونظر به اینکه این امر از اموری که دادگاه مختار است نمیتواند جزو ایرادات باشد اما بهتر بود که دادگاه محترم این امر را لحاظ مینمود.  
4- نحوه ابلاغ وقت دادرسی، رعایت حقوق اصحاب دعوی، و رعایت مواد امری قانون آ.د.م در نگارش رای لحاظ گردیده و در مجموع بر رای صادره ایران و اشکالی به نظر نمیرسد.

 

مطالب مرتبط با تعدیل مهریه :

1- نحوه مطالبه مهریه،انواع مهریه

2- افزایش مهریه، کاهش مهریه، بخشش مهریه

3- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

4- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

5- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
منظور این است که پس از تقسیط و قسطی کردن مهریه، محکوم علیه (زوج) یا محکوم له (زوجه) با ادعای بدتر یا بهتر شدن وضعیت اقتصادی متعهد پرداخت مهریه، تقاضای بازنگری در میزان اقساط مهریه بنمایند.نتیجه درخواست تعدیل اگر از طرف زوج باشد می تواند منجر به کاهش اقساط و اگر از طرف زوجه باشد می توانند منجر به افزایش اقساط شود.
هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای تعداد دفعات درخواست تعدیل اقساط مهریه وجود ندارد و فقط اینکه متقاضی باید دلایل تغییر مثبت یا منفی در وضعیت مالی و توانایی پرداخت را اثبات کند.
مانند دادخواست تقسیط، دادخواست تعدیل هم باید به همان دادگاه صادر کننده رای مهریه داده شود.
هم برای تقسیط و هم برای تعدیل متقاضی می تواند وکیل گرفته یا حداقل با یک وکیل مشورت نماید.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: