تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم

نمونه پرونده دعاوی کیفری

پرونده ضرب و جرح، درگیری، صدمه بدنی عمدی
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای ضرب و جرح و دعاوی کیفری درگیری، ضرب و جرح و صدمه بدنـی عمدی شکواییه صدمه بدنی عمدی دادگاه : شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی...
جمعه، 14 شهریور 1399 - 16:26
جعل شناسنامه - نمونه شکواییه و رای دادگاه
جعل در مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است و به طور خاص ماده 532 در خصوص جعل اسناد دولتی میگوید: ((هر کس از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در اح...
ﺳﻪشنبه، 14 مرداد 1399 - 17:07
شکواییه و رای دادگاه صدور چک بلامحل
آشنایی با موارد دفاع صادرکننده چک بلامحل - چک برگشتی پرونده عملی صدور چک بلامحل شکواییه صدور چک بلامحل دادگاه : شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری وقت رسیدگی : 94/10/24 ...
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 13:43