تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم

نمونه پرونده دعاوی خانواده

الزام زوجه به تمکین-دادخواست و رای دادگاه
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای الزام زوجه به تمکین پرونده عملی الــزام زوجــه بـه تمـکیـن متن دادخواست الزام به تمکین زوجه دادگاه : شعبه هشتم دادگاه عمومی ...
دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 16:51
پرونده عملی طلاق توافقی (طلاق خلع)
راه های تماس و مشاوره با وکیل برای طلاق توافقی دادخواست طلاق توافقی (عدم امکان سازش) دادگاه : شعبه 268 دادگاه خانواده وقت رسیدگی : 94/7/30 خواهان : معصومه و...
یکشنبه، 09 شهریور 1399 - 23:10
تعدیل مهریه - افزایش و کاهش اقساط مهریه
پس از صدور حکم مهریه، زوج این امکان را دارد که از دادگاه تقاضا نماید با توجه به توانایی مالی او پرداخت مهریه تقسیط شود و یا می تواند با درخواست اعسار مهریه از دادگاه تقاضای مهلت نم...
یکشنبه، 24 فروردین 1399 - 10:59
مراحل طلاق به درخواست زوجه - زن
طلاق به درخواست زن و زوجه به جهت مقاومت قانونگذار ایران به تبعیت از شرع، کار بسیار مشکلی است نگاه سنتی و مرد سالارانه به زندگی مشترک در قوانین سنتی ایران و سپردن عنان انحلال رابطه ...
ﺳﻪشنبه، 05 فروردین 1399 - 19:12