تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم

نمونه پرونده دعاوی حقوقی

دادخواست و رأی - تخلیه بدلیل انقضای مدت اجاره
آگاهی از راه های درخواست تخلیه فوری (دستور تخلیه) دادخواست تخلیه مورد اجاره دادگاه : شعبه 3 دادگاه عمومی وقت رسیدگی : 95/1/9 خواهان : رضا ............ ...
دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 23:10
دادخواست و رای فسخ قرارداد بیع - مبایعه نامه
ممکن است فروشنده در عقد بیع یا خرید و فروش به جهت یکی از خیارات قانونی یا قراردادی برای خود حق فسخ در نظر بگیرد و تصور نماید.نتیجه فسخ در قراردادهای معوض مانند بیع این می شود که خر...
دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 14:43
وکیل برای مطالبه وجه و خسارت دیرکرد
کس که از دیگری پپول یا وجهی را طلب دارد می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی (اگر خواسته او الای 20 میلیون تومان) و یا به شورای حل اختلاف ( اگر مبلغ زیر 20 میلیون تومتن باشد) و تقدیم...
دوشنبه، 06 مرداد 1399 - 11:07
دادخواست و رای الزام به تنظیم سند رسمی
در ایران و مطابق عرف اکثریت قریب به اتفاق معاملات راجع به املاک ابتدا به موجب یک سند عادی به نام مبایعه نامه یا بیع نامه عادی انجام می شود.گاهی اوقات به غلط به مبایعه نامه، قولنامه...
شنبه، 23 فروردین 1399 - 14:22
پرونده، رای و دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته
خواهان همزمان با شروع دادرسی این امکان را دارد که تقاضای تامین خواسته یا توقیف اموال نیز بنماید.توقیف اموال در دعاوی حقوقی خاص موضوعاتی است که خواسته آنها وصول یا حصول یک مال است و...
ﺳﻪشنبه، 19 فروردین 1399 - 13:46
نمونه پرونده عملی خلع ید از ملک مشاع
خلع ید مشاعی موضوع درخواست کسی است که قسمتی از یک مال را به نحو مشاع با فرد یا افراد دیگری شریک است.در صورت عدم توافق طرفین بر سر نحوه تصرف یا فروش یک شریک صرفنظر از میزان سهم اش م...
جمعه، 15 فروردین 1399 - 23:10
دادخواست و حکم رفع تصرف عدوانی و اجرت المثل
دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت قانونگذار است از متصرف سابق و از کسی که سابقه تصرف در ملکی دارد.دعوای تصرف عدوانی بر خلاف خلع ید فقط در مورد اموال غیر منقول صادق است.در تصرف عدوانی قاض...
جمعه، 15 فروردین 1399 - 22:08
نمونه پرونده عملی گواهی انحصار وراثت
اطلاع از نحوه درخواست و مراحل صدور گواهی انحصاروراثت
پنجشنبه، 07 فروردین 1399 - 17:47
دادخواست و حکم مطالبه اجور معوقه - اجاره بها
موضوع قرارداد اجاره، واگذاری مالکیت منافع ملک مورد اجاره در مقابل مبلغی تحت عنوان اجاره بها است.در صورتی که مستاجر مبلغ اجاره های عقب افتاده را به موجر پرداخت نکند، مالک حق خواهد د...
یکشنبه، 03 فروردین 1399 - 23:01
دادخواست و حکم مطالبه وجه حواله - چک غیر بانکی
چک های غیر بانکی و چک هایی عهده بانک ها صادر نمی شود و پرداخت کننده آن یک بانک نیست در اصطلاح حقوقی حواله نامیده می شوند و مشمول مقررات قانون صدور چک نیست ولی بسیاری از مقررات قانو...
ﺳﻪشنبه، 27 اسفند 1398 - 12:20